Styrelse

Peter Seligson

Peter Seligson 2018

Styrelseordförande

Född: 1964
Medborgarskap: finskt
Nuvarande position: Partner, Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Styrelseordförande: Broadius Partners Ltd, Hercculia Oy Ab
Styrelseuppdrag: Antti Ahlström Perilliset Oy, Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, Aurajoki Oy
Övriga förtroendeuppdrag: Ordförande i Skatte och Företagsekonomiska Stiftelsen. Aktiv ledamot, Folkhälsan
Tidigare erfarenhet: 2001–2014 Styrelsemedlem, Ahlstrom Abp. 1991–1997 Vd, Alfred Berg Finland. 1987–1991 Försäljningschef, Arctos Securities
Utbildning: Lic. oec. (HSG)
Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare


Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2018: 1 304 061

 

Elisabet Salander Björklund 2018Elisabet Salander Björklund

Vice styrelseordförande

Född: 1958
Medborgarskap: svenskt
Nuvarande position: Vd, Bergvik Skog AB
Styrelseordförande: SweTree Technologies AB
Styrelseuppdrag: Firefly AB, Cellutech AB, Marcus Wallenberg Prize Foundation
Tidigare erfarenhet: 2005–2010 EVP, Stora Enso och medlem i Stora Ensos koncernledningsgrupp. 2000–2010 Styrelsemedlem, Claes Ohlson AB
Utbildning: Jägmästare
Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2018: 5 040

 

Alexander Ehrnrooth 2018Alexander Ehrnrooth

Styrelsemedlem

Född: 1974
Medborgarskap: finskt
Nuvarande position: Vd och koncernchef, Virala Oy Ab Styrelseordförande: Aleba Corporation, Belgrano Inversiones Oy 
Styrelseuppdrag: YIT Oyj Abp
Tidigare erfarenhet: Styrelse medlem Wärtsilä Oyj Abp 2010–2015, Ahlstrom Oyj Abp 2015–2017 och Fiskars Oyj Abp 2005–2018. 
Utbildning: Ekonomie magister, MBA
Oberoende av bolaget men icke-oberoende av dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2018: 14 717 714

 

Jaakko EskolaJaakko Eskola

Styrelsemedlem

Född: 1958
Medborgarskap: finsk
Utbildning: M.Sc (Eng) Tekniska Högskolan i Helsingfors
Nuvarande postion: Verkställande direktör för Wärtsilä Corporation sedan 2015
Tidigare erfarenhet: Jaakko Eskola har sedan 1998 innehaft ett antal höga befattningar inom Wärtsilä Corporation; Senior Executive Vice President, Power Plants Sales & Marketing, 2005-2006; Wärtsilä Development & Financial Services Oy, President, 1998-2005. Före sin tid på Wärtsilä innehade Jaakko Eskola befattningar på PCA Corporate Finance (Executive Director, 1997-1998); Kansallis-Osake Pankki (olika chefspositioner inom internationell projektfinansiering, 1986-1997); Industrialization Fund of Finland (Corporate Analyst, 1984-1986); och VTT Technical Research Centre of Finland (Researcher, 1983-1984).

Jaakko Eskola är styrelsemedlem i Federation of Finnish Technology Industries och The Finnish Foundation for Share Promotion. Han var även ordförande för European Marine Equipment Council (EMEC) från 2008 till 2011.

Jaakko Eskola är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. 

Johannes GullichsenJohannes Gullichsen 2018

Styrelsemedlem

Född: 1964
Medborgarskap: finskt
Nuvarande position: Entreprenör
Styrelseordförande: Antti Ahlström Perilliset Oy 
Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar hos RAM Partners Oy och eQ Bank Oy. 2001–2014 Styrelseledamot i Ahlström Capital Oy och 2006- 2012 i RAM Partners Alternative Strategies plc.
Utbildning: Ingengör, MBA
Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2018: 415 955

 

Lasse Heinonen 2018Lasse Heinonen

Styrelsemedlem

Född: 1968
Finsk medborgare
Nuvarande positionen: 2018 Ahlström Capital Oy, Verkställande direktör
Styrelseuppdrag: Destia Ab, Enics Ab, Terveystalo Abp och Olvi Abp
Tidigare erfarenhet: 2011-2018 Tieto Abp, Ekonomi- och finanschef (CFO), 2015-2016 Tieto Abp, Head of Telecom, Media and Energy, 2004–2011 Flera ledande befattningar inom Finnair som EVP Cargo & Aviation Services, vice vd samt ekonomi- och finanschef, 1992–2004 Olika ledande befattningar inom Novartis Pharma och Sandoz i Finland, Turkiet och Schweiz inom ekonomi och supply chain management.
Utbildning: Ekonomie magister

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2018: 0

Hannele Jakosuo-JanssonHannele Jakosuo-Jansson 2018

Styrelsemedlem

Född: 1966
Medborgarskap: finskt
Nuvarande position: SVP Human Resources and Safety, Neste Corporation
Styrelseuppdrag: Neste Engineering Solutions Oy och Nyvas Ab 
Tidigare erfarenhet: 1998–2004 Laboratorie och Forskningschef för Neste Oil Abp tekniska center. 2004–2005 Vice President Human Resources, Oil Refining Neste Oil Abp
Utbildning: Diplomingenjör
Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2018: 3 600  

Harri-Pekka Kaukonen

StyrelsemedlemHarri-Pekka Kaukonen 2018

Född: 1963
Medborgarskap: finskt
Styrelseordförande: Esperi Care Holding Oy, Suomen Asuntoneuvoja Oy, YIT Oyj, Suomen Vaka-Palvelut II Oy (Touhula varhaiskasvatus) och Lindström Oy
Styrelseuppdrag: Tieto Oyj
Tidigare erfarenhet: 2011–2015 Vd, Sanomakoncernen. 2003–2011 olika ledande befattningar hos Oy Karl Fazer Ab. 1999–2003 Partner, McKinsey & Company
Utbildning: TkD., diplomingenjör
Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2018: 4 868

 


Valerie A. Mars

Valerie Mars 2018Styrelsemedlem

Född: 1959
Medborgarskap: amerikansk
Nuvarande position: Senior Vice President & Head of Corporate Development för Mars, Incorporated
Styrelseuppdrag: 
Fiat Chrysler Automobiles N.V. , Royal Canin och Rabobank North America Advisory Board
Tidigare erfarenhet: Flera befattningar inom Mars-koncernen, bland annat som Director of Corporate Development för Masterfoods Europe och General Manager för Masterfoods i Tjeckien och Slovakien. Före sin tid på Mars Incorporated var Mars controller hos Whitman Heffernan Rhein, ett boutique-investeringsbolag. Hon inledde sin karriär på Manufacturers Hanover Trust Company som praktikant och avancerade till biträdande generalsekreterare. Hon var styrelseledamot i Celebrity Inc., ett NASDAQ noterat bolag från och med 1994 till september 2000. Hon har varit medlem i styrelsens revisons- och ersättningskommitté på Mars, Incorporated, och är styrelseledamot i Fiat Chrysler Automobiles N.V. och Royal Canin. Därutöver är Mars medlem i Rabobanks Nordamerikas rådgivande kommitté.

Utbildning: BA, Yale University, MBA, Columbia Business School

Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2018: 14 680

Dela denna sidaDela denna sida