Styrelsens medlemmar

Peter Seligson

Peter Seligson 2018

Styrelseordförande

Född: 1964
Medborgarskap: finskt
Nuvarande position: Partner, Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Styrelseordförande: Antti Ahlström Perilliset Oy, Broadius Partners Ltd, Hercculia Oy Ab
Styrelseuppdrag: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, Aurajoki Oy
Övriga förtroendeuppdrag: Ordförande i Skatte och Företagsekonomiska Stiftelsen. Aktiv ledamot, Folkhälsan
Tidigare erfarenhet: 2001–2014 Styrelsemedlem, Ahlstrom Abp. 1991–1997 Vd, Alfred Berg Finland. 1987–1991 Försäljningschef, Arctos Securities
Utbildning: Lic. oec. (HSG)
Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare


Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2017: 1,078,303

 

Elisabet Salander Björklund 2018Elisabet Salander Björklund

Vice styrelseordförande

Född: 1958
Medborgarskap: svenskt
Nuvarande position: Vd, Bergvik Skog AB
Styrelseordförande: SweTree Technologies AB
Styrelseuppdrag: Firefly AB, Cellutech AB, Marcus Wallenberg Prize Foundation
Tidigare erfarenhet: 2005–2010 EVP, Stora Enso och medlem i Stora Ensos koncernledningsgrupp. 2000–2010 Styrelsemedlem, Claes Ohlson AB
Utbildning: Jägmästare
Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2017: 4,200

 

Pernilla WalfridssonPernilla Walfridsson 2018

Styrelsemedlem

Född: 1973
Medborgarskap: svenskt
Nuvarande position: CFO för Byggmax Group AB (publ) sedan 2005 Styrelseuppdrag: NetonNet Group AB, revisionskommitténs ordförande
Tidigare erfarenhet: CFO för Power Hemelektronik AB 2003–2005, ledningspositioner inom IKEA 1998–2003
Utbildning: Ekonomie magister
Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2017: 0

 

Alexander Ehrnrooth 2018Alexander Ehrnrooth

Styrelsemedlem

Född: 1974
Medborgarskap: finskt
Nuvarande position: Vd och koncernchef, Virala Oy Ab Styrelseordförande: Aleba Corporation, Belgrano Inversiones Oy 
Tidigare erfarenhet: Styrelse medlem Wärtsilä Oyj Abp 2010–2015, Ahlstrom Oyj Abp 2015–2017 och Fiskars Oyj Abp 2005–2018. 
Utbildning: Ekonomie magister, MBA
Oberoende av bolaget men icke-oberoende av dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2017: 12,161,595

  

Johannes GullichsenJohannes Gullichsen 2018

Styrelsemedlem

Född: 1964
Medborgarskap: finskt
Nuvarande position: Entreprenör
Vice styrelseordförande: Walter Ahlström Foundation Styrelseuppdrag: Antti Ahlström Perilliset Oy
Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar hos RAM Partners Oy och eQ Bank Oy. 2001–2014 Styrelseledamot i Ahlström Capital Oy och 2006- 2012 i RAM Partners Alternative Strategies plc.
Utbildning: Ingengör, MBA
Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2017: 341,273

 

Lasse Heinonen

Styrelsemedlem (19 september 2018 framåt)

Född: 1968
Finsk medborgare
Nuvarande positionen: 2018 Ahlström Capital, Verkställande direktör
Styrelseuppdrag: Destia Ab, Enics Ab, Terveystalo Abp, Olvi Abp, Are Ab
Tidigare erfarenhet: 2011-2018 Tieto Abp, Ekonomi- och finanschef (CFO), 2015-2016 Tieto Abp, Head of Telecom, Media and Energy, 2004–2011 Flera ledande befattningar inom Finnair som EVP Cargo & Aviation Services, vice vd samt ekonomi- och finanschef, 1992–2004 Olika ledande befattningar inom Novartis Pharma och Sandoz i Finland, Turkiet och Schweiz inom ekonomi och supply chain management.

Utbildning: Ekonomie magister
Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2017: n/a

Hannele Jakosuo-JanssonHannele Jakosuo-Jansson 2018

Styrelsemedlem

Född: 1966
Medborgarskap: finskt
Nuvarande position: SVP Human Resources and Safety, Neste Corporation
Styrelseuppdrag: Neste Jacobs
Tidigare erfarenhet: 1998–2004 Laboratorie och Forskningschef för Neste Oil Abp tekniska center. 2004–2005 Vice President Human Resources, Oil Refining Neste Oil Abp
Utbildning: Diplomingenjör
Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2017: 0

  

Harri-Pekka Kaukonen

StyrelsemedlemHarri-Pekka Kaukonen 2018

Född: 1963
Medborgarskap: finskt
Styrelseordförande: Esperi Care Holding Oy, Suomen Asuntoneuvoja Oy, YIT Oyj, Suomen Vaka-Palvelut II Oy (Touhula varhaiskasvatus) och Lindström Oy
Styrelseuppdrag: Tieto Oyj
Tidigare erfarenhet: 2011–2015 Vd, Sanomakoncernen. 2003–2011 olika ledande befattningar hos Oy Karl Fazer Ab. 1999–2003 Partner, McKinsey & Company
Utbildning: TkD., diplomingenjör
Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2017: 4 000


Valerie A. Mars

Valerie Mars 2018Styrelsemedlem

Född: 1959
Medborgarskap: amerikansk
Nuvarande position: Senior Vice President & Head of Corporate Development för Mars, Incorporated.
Tidigare erfarenhet: Flera befattningar inom Mars-koncernen, bland annat som Director of Corporate Development för Masterfoods Europe och General Manager för Masterfoods i Tjeckien och Slovakien. Före sin tid på Mars Incorporated var Mars controller hos Whitman Heffernan Rhein, ett boutique-investeringsbolag. Hon inledde sin karriär på Manufacturers Hanover Trust Company som praktikant och avancerade till biträdande generalsekreterare. Hon var styrelseledamot i Celebrity Inc., ett NASDAQ noterat bolag från och med 1994 till september 2000. Hon har varit medlem i styrelsens revisons- och ersättningskommitté på Mars, Incorporated, och är styrelseledamot i Fiat Chrysler Automobiles N.V. och Royal Canin. Därutöver är Mars medlem i Rabobanks Nordamerikas rådgivande kommitté.
Utbildning: BA, Yale University, MBA, Columbia Business School

Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2017: 0

Dela denna sidaDela denna sida