Styrelsens medlemmar

Hans Sohlström

Styrelseordförande
Född: 1964
Medborgarskap: Finskt
Styrelsemedlem sedan: 2017
Nuvarande position: VD, Ahlström Capital Oy
Styrelseordförande: Enics AG
Styrelseuppdrag: Destia Oy
Tidigare erfarenhet: 2012-2015 VD, Rettigkoncernen. 1989-2012 Olika verkställande och ledande positioner UPM-Kymmenekoncernen. 2012-2016 styrelseordförande i Rettig ICC bv, Nordkalk Oy och Bore Oy
Utbildning: Diplomingenjör och ekonomie magister

Oberoende av bolaget men icke-oberoende av dess betydande aktieägare
VD och koncernchef för Ahlstrom-Munksjö från den 30 juni 2018

Peter Seligson

Vice styrelseordförande
Född: 1964
Medborgarskap: Finskt
Styrelsemedlem sedan: 2012
Nuvarande position: Partner, Seligson & Co Oyj
Styrelseordförande: Aurajoki Oy, Broadius Partners Ltd, Hercculia Oy Ab
Styrelseuppdrag: Seligson & Co Oyj
Övriga förtroendeuppdrag: Ordförande i Skatte och Företagsekonomiska Stiftelsen. Aktiv ledamot, Folkhälsan. Tidigare erfarenhet: 2001-2014 Styrelsemedlem, Ahlstrom Abp. 1991-1997 Vd, Alfred Berg Finland. 1987-1991 Försäljningschef, Arctos Securities
Utbildning: Lic. oec. (HSG)

Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Elisabet Salander Björklund

Vice styrelseordförande
Född:
1958
Medborgarskap: Svenskt
Styrelsemedlem sedan: 2013
Nuvarande position: Vd, Bergvik Skog AB
Styrelseuppdrag: SweTree Technologies AB, Firefly AB, Cellutech AB, Marcus Wallenberg Prize Foundation
Tidigare erfarenhet: 2005-2010 EVP, Stora Enso och medlem i Stora Ensos koncernledningsgrupp. 2000-2010 Styrelsemedlem, Claes Ohlson AB
Utbildning: Jägmästare

Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Pernilla Walfridsson

Född: 1973
Medborgarskap: Svenskt
Nuvarande position: CFO för Byggmax Group AB (publ) sedan 2005
Övriga styrelseuppdrag: NetonNet Group AB, revisionskommitténs ordförande
Tidigare erfarenhet: CFO för Power Hemelektronik AB 2003-2005, ledningspositioner inom IKEA 1998-2003
Utbildning: Ekonomie magister

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare

Alexander Ehrnrooth

Född: 1974
Medborgarskap: Finskt
Styrelsemedlem sedan: 2014
Nuvarande position: Vd och koncernchef, Virala Oy Ab och Vimpu Intressenter Ab Styrelseordförande: Aleba Corporation, Belgrano Inversiones Oy
Styrelseuppdrag: Fiskars Oyj Abp, Ahlstrom Abp
Tidigare erfarenhet: 2010-2015 Wärtsilä Oyj Abp
Utbildning: Ekonomie magister, MBA

Oberoende av bolaget men icke-oberoende av dess betydande aktieägare

Johannes Gullichsen

Född: 1964
Medborgarskap: Finskt
Styrelsemedlem sedan: 2017 
Nuvarande position: Entreprenör
Styrelseuppdrag: Antti Ahlström Perilliset Oy, Walter Ahlström Foundation, RAM Partners Oy
Tidigare erfarenhet: Ledande befattningar hos RAM Partners Oy och eQ Bank Oy. 2001-2014 Styrelseledamot i Ahlström Capital Oy och 2006- 2012 i RAM Partners Alternative Strategies plc.
Utbildning: Ingengör, MBA

Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Hannele Jakosuo-Jansson

Född: 1966
Medborgarskap: Finskt
Styrelsemedlem sedan: 2013
Nuvarande position: SVP Human Resources and Safety, Neste Corporation Styrelseuppdrag: Neste Jacobs
Tidigare erfarenhet: 1998-2004 Laboratorie och Forskningschef för Neste Oil Abp tekniska center. 2004-2005 Vice President Human Resources, Oil Refining Neste Oil Abp
Utbildning: Diplomingenjör

Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Harri-Pekka Kaukonen

Född: 1963
Medborgarskap: Finskt
Styrelsemedlem sedan: 2017 
Styrelseuppdrag: Evli Oyj, Lindström Oy, Tieto Oyj
Tidigare erfarenhet: 2011-2015 VD, Sanomakoncernen. 2003-2011 olika ledande befattningar hos Oy Karl Fazer Ab. 1999-2003 Partner, McKinsey & Company Utbildning: Fil. dr., materialfysik, fil. mag. (ing., teknisk fysik)

Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Dela denna sidaDela denna sida