Företagsledning

Ledningsgruppen består av vd, vice vd, funktionscheferna och affärsområdescheferna. Medlemmarna i ledningsgruppen föreslås av vd och utses av styrelsen. Medlemmarna i ledningsgruppen rapporterar till vd.

Jan Åström 2018

Jan Åström

VD,  går i pension den 16 april 2018

Född: 1956
Medborgarskap: svenskt
Tidigare erfarenhet: President and CEO, Munksjö AB 2008–2013; President and CEO, SCA AB 2002–2007; Vvd SCA 2000–2002; Vd, Modo Paper AB 1999–2000
Styrelseuppdrag: SEKAB AB, Sydved AB, ECO Development AB
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2017: 48 547

 

 

Sakari Ahdekivi 2018

Sakari Ahdekivi

Vice VD och Executive Vice President Corporate Development

Född: 1963
Medborgarskap: finskt
Tidigare erfarenhet: CFO på Ahlstrom 2015–2017 och vice Vd October 2016-March 2017; Managing Director på Tamro Finland och Baltikum 2012–2013, samt tjänster som CFO på Tamro 2009–2011, YIT 2007–2009 och Huhtamäki 2005–2007; diverse tjänster inom finansiell kontroll på ABB 1994–2005
Styrelseuppdrag: Lehto Group Oyj
Utbildning: Civilekonom

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2017: 0

 

Pia Aaltonen-Forsell 2018

Pia Aaltonen-Forsell

Executive Vice President och CFO

Född: 1974
Medborgarskap: finskt
Tidigare erfarenhet: CFO, Vacon Plc., 2013– 2015. Senior Vice President (SVP) Finance, IT and M&A, Building and Living Business Area, Stora Enso 2012–2013, SVP Group Controller, Stora Enso 2009–2012. Olika befattningar inom Stora Enso 2000–2009. Corenso United 1997–2000
Styrelseuppdrag: Helapala Oy, Uponor Oyj
Utbildning: Pol. mag

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2017: 15 019

 

Daniele Borlatto 2018

Daniele Borlatto

Executive Vice President, Industrial Solutions

Född: 1969
Medborgarskap: italienskt
Tidigare erfarenhet: Executive Vice President Label and Processing business area, Ahlstrom Abp 2011- 2013. Senior Vice President Release & Label Papers. Ingick i executive ledningsgruppen 2007–2010. Anställd inom Ahlstrom 1990–2013
Utbildning: Studier i ekonomiförvaltning

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2017: 20 341

 

Fulvio Capussotti 2018Fulvio Capussotti

Executive Vice President, Filtration & Performance

Född: 1972
Medborgarskap: italienskt
Tidigare erfarenhet: Diverse tjänster inom Ahlstrom sedan 2002 och medlem av ledningsgruppen sedan 2013, Product Manager på Solvay 2000–2002, Sales and Technical Manager på Rasmussen 1999–2000 och R&D Manager på Solvay 1997–1999
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2017: 8 270

 

 

Andreas ElvingAndreas Elving 2018

Executive Vice President Legal and General Counsel

Född: 1976
Medborgarskap: svenskt
Tidigare erfarenhet: Associate General Counsel, Autoliv 2015 – 2016; Senior Associate, Mannheimer Swartling, Shanghai och Stockholm 2004–2015; Notarie, Stockholms Tingsrätt, 2002–2004
Utbildning: Juristexamen

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2017: 3 217

 

 

Omar Hoek 2018Omar Hoek

Executive Vice President, Specialties

Född: 1969
Medborgarskap: holländskt
Tidigare erfarenhet: Ahlstrom sedan 2011 och medlem i ledningsgruppen sedan 2014, flera ledande befattningar inom Newell Rubbermaid, Avery Dennison och Bell Textron / HESUSA innan anställningen på Ahlstrom
Utbildning: Civilekonom

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2017: 3 839

 

 

Åsa Jackson 2018

Åsa Jackson

Executive Vice President Human Resources and Health & Safety

Född: 1964
Medborgarskap: svenskt
Tidigare erfarenhet: Senior Vice President HR ABB Sweden 2012–2015, diverse roller inom finans, marknad och HR på ABB 1994– 2011
Styrelseuppdrag: Mälardalens Högskola
Utbildning: Civilekonom

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2017: 9 840

 

Anna Selberg 2018

Anna Selberg

Executive Vice President Communications and Investor Relations

Född: 1962
Medborgarskap: svenskt
Tidigare erfarenhet: Kommunikationskonsult och ägare, Astega Advisory AB, 2010–2015; Tf SVP Communications, SCA, 2010; VP Communications, SCA, 2005–2010; Kommunikationstjänster inom SEB och Sveriges Riksbank, 1995–2005
Styrelseuppdrag: Astega Advisory AB
Utbildning: Civilekonom

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2017: 3,400

Tomas WulkanThomas Wulkan 2018

Executive Vice President, Decor

Född: 1961
Medborgarskap: svenskt
Tidigare erfarenhet: Flera affärsledande positioner i SCA och dess företagsledning, även inom affärsutveckling och finans, under perioden 1992–2016. Närmast innehade han rollen som President Business Unit Middle East and Africa, dessförinnan som President Business Unit Personal Care Europe 2009– 2011 och som President Business Unit Americas 2006–2008
Utbildning: Företagsledning, sociologi och filosof

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2017: 0

 

Hans Sohlström 2018

Hans Sohlström

Vd och koncernchef den 16 april 2018

Född: 1964
Medborgarskap: finskt
Nuvarande position: Vd, Ahlström Capital Oy
Styrelseordförande: Enics AG
Vice styrelseordförande: Destia Oy
Styrelseuppdrag: Rettigkoncernen
Tidigare erfarenhet: 2012–2015 Vd, Rettigkoncernen. 1989–2012 Olika verkställande och ledande positioner UPM-Kymmene koncernen.
Utbildning: Diplomingenjör och ekonomie magister
Oberoende av bolaget men icke-oberoende av dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2017: 0

Dela denna sidaDela denna sida