Ersättning

Ersättningen till styrelseledamöterna, styrelsekommittéerna och valberedningen beslutas av Ahlstrom-Munksjös bolagsstämma baserat på förslag från valberedningen. Styrelsen beslutar om ersättningen till vd på grundval av ett förslag från ersättningskommittén och om ersättningen till övriga ledande befattningshavare på grundval av ett förslag från vd, vilket granskats av ersättningskommittén. I enlighet med den finska koden publicerar bolaget sin ersättningsförklaringsrapport på sin webbplats.

Ersättningsförklaringar 

Ersättningsförklaringen uppdateras årligen. 

Ersättningsförklaringen 2019
Ersättningsförklaringen 2018
Ersättningsförklaringen 2017
Ersättningsförklaringen 2016
Ersättningsförklaringen 2015
Ersättningsförklaringen 2014
Ersättningsförklaringen 2013

Dela denna sidaDela denna sida