Investerare

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen.

VD-kommentar om Q1/2108 resultat

Jag är väldigt glad över att börja som VD och koncernchef i Ahlstrom-Munksjö. Vår jämförbara EBITDA-marginal uppgick till 11,7 procent i en miljö med en betydande ökning av råvarukostnader. Vi måste verkställa vår strategi och fortsätta att kompensera för effekterna av de ökade råvarukostnaderna. Vi har redan förbättrat vår kostnadseffektivitet, ökat försäljningspriserna och vi kommer att fortsätta att vässa vår kommersiella strategi och utveckla nya förädlingsprodukter.

Investera i tillväxt Vi gör goda framsteg mot våra strategiska prioriteringar och finansiella mål. Vi har fattat beslut om fyra separata investeringar för organiska tillväxt för att förbättra vårt finansiella resultat och minska vår miljöpåverkan.

Samtidigt utvecklas våra tre pågående strategiska investeringsprojekt bra, inriktade på lönsam tillväxt. Maskinombyggnaden för slipbaspapper och dekorpapper i Arches, Frankrike, avslutades under första kvartalet. Vi kompletterar också den nya impregneringslinjen för filtreringsmaterial i Madisonville, USA, och den nya pergamentlinjen i Saint Severin, Frankrike. Alla tre projekt ökar vår kapacitet och svarar mot ökade kundbehov.

FÖRSTÄRKNING AV DEN LATINAMERIKANSKA PLATTFORMEN

Som en del av vår ambition att även växa genom förvärv har vi ingått avtal om att förvärva MD Papéis' Caieiras specialpappersbruk i Brasilien med Formitex Group. Caieiras-verksamheten passar utmärkt i många produktsegment och driver vår ambition att behålla en ledande position i utvalda nischer. Kombinationen av Ahlstrom-Munksjös och Caieiras expertis ger våra kunder förbättrad service, bredare produktutbud och bättre leveransförmåga. Samtidigt erbjuder förvärvet attraktiva tillväxtmöjligheter, synergier och ytterligare produktionsoptimeringsmöjligheter på lång sikt.

FÖRBÄTTRAD KOSTNADSFFEKTIVITET

Samtidigt ligger vi redan långt före planen om att leverera synergieffekter relaterade till samgåendet. Utöver de tidigare kommunicerade synergierna på över MEUR 40 har vi fortsatt arbetet och identifierat ytterligare synergier och kostnadsbesparingar med en total resultatförbättringseffekt om MEUR 10 årligen, som ska nås före utgången av första kvartalet 2019.

De nya kostnadsbesparingsinitiativen innefattar en anpassning av koncernstrukturen till Ahlstrom-Munksjös verksamhetsmodell, som bygger på affärsenheter med tydligt lokalt resultatansvar och som möjliggör operativ flexibilitet och små koncernfunktioner. Som en del av målet mot mindre koncernfunktioner har vi initierat en plan för att koncentrera och flytta alla huvudkontorsaktiviteter till Helsingfors, Finland. Att välja mellan de två platserna, båda med sina styrkor, har inte varit lätt men att dela verksamheten på två platser är inte lönsamt långsiktigt.

Vår marknadsposition och våra strategiska möjligheter inger starkt förtroende för framtiden och jag tror också på vår förmåga att förbättra finansiella resultat och öka aktieägarvärdet. Vi kommer att förbättra vår kostnadseffektivitet, vässa vår kommersiella strategi och utveckla mervärden för att skapa långsiktig framgång för aktieägarna och övriga intressenter”, säger Hans Sohlström, VD och koncernchef för Ahlstrom-Munksjö sedan den 16 april 2018.

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj.