Liiketoiminnan etiikka

Ahlstrom-Munksjö on sitoutunut vastuulliseen ja eettiseen liiketoimintaan paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Yhtiössä on nollatoleranssi lahjonnan ja korruption muiden muotojen suhteen. Pyrimme täyttämään tiukat ympäristöstandardit kaikessa toiminnassamme ja varmistamaan toimiemme yhdenmukaisuuden kaikkien voimassa olevien lakien ja määräysten kanssa.

 Jotta täytämme liiketoiminnan etiikalle asetetut tavoitteet, lisäämme tarkistettujen eettisten periaatteiden tuntemusta ja järjestämme niihin liittyvää koulutusta työntekijöille eri puolilla yhtiötä. Lue lisää yhtiössä tehdystä työstä vuosikertomuksesta ja vastuullisuusraportista.

Kehotamme ilmoittamaan kaikista epäillyistä eettisten periaatteiden tai muiden laillisten sitoumusten tai Ahlstrom-Munksjön käytännön rikkomisista tarkoitusta varten varattuun luottamukselliseen sähköpostiosoitteeseen: codeviolation@ahlstrom-munksjo.com

Business ethics

Liiketoiminnan eettiset tavoitteet:
  • Kaikki työntekijät ovat perehtyneet eettisiin periaatteisiin vuoden 2018 loppuun mennessä
  • Eettisten periaatteiden koulutusohjelma luodaan vuoden 2018 loppuun mennessä, ja tarkoituksena on järjestää säännöllisesti kaikille työntekijöille koulutusta
Jaa tämä sivuJaa tämä sivu