Työntekijöiden hyvinvointi

Me Ahlstrom-Munksjöllä haluamme luoda turvallisia työympäristöjä, joissa yli 8 000 työntekijäämme voivat menestyä.

Painotamme työntekijöiden hyvinvoinnissa kolmea osa-aluetta: työterveys- ja turvallisuus, työntekijöiden kehittyminen ja sukupuolten tasa-arvo. Lue lisää yhtiössä näillä osa-alueilla tehdystä työstä vuosikertomuksesta ja vastuullisuusraportista.

Työterveys ja -turvallisuus

Turvallisuus on ensisijaisen tärkeää Ahlstrom-Munksjön kaikessa toiminnassa. Teemme työtä nollatason saavuttamiseksi työtapaturmien osalta asettamalla kunnianhimoisia tavoitteita saavuttaaksemme jatkuvia parannuksia, luodaksemme yhtenäiset turvakäytännöt ja varmistaaksemme osaamisen kaikilla tasoilla sekä saadaksemme aikaan vastuullisuuden kulttuurin , joka koskee kaikkia työntekijöitä, alihankkijoita ja vierailijoita. Tulosten saavuttaminen tällä osa-alueella on meille Ahlstrom-Munksjöllä perusarvo ja varmistaa, että tuemme terveitä ja tuottavia tiimejä, joiden panos on välttämätön yhtiön menestykselle.

Pyrimme saavuttamaan työterveys- ja työturvallisuustavoitteet keskittymällä ennalta ehkäiseviin toimiin, turvallisuuskäyttäytymistä koskevaan vuorovaikutukseen, turvallisuustarkastuksiin, turvallisuuden valvontaan ja räätälöityyn turvallisuuskoulutukseen varmistaaksemme turvallisen työympäristön.

Työntekijöiden hyvinvointi- ja turvallisuustavoitteet
  • Meistä nollataso on saavutettavissa, ja olemme sitoutuneet pyrkimään kohti TRI-arvoa nolla

  • NMR suurempi kuin 2,9 vuoden 2018 lopussa

  • Keskimäärin vähintään 15 tuntia räätälöityä turvallisuuskoulutusta järjestetään työntekijää kohden vuoden 2018 loppuun mennessä

Työntekijöiden kehittyminen

Ahlstrom-Munksjö arvostaa monimuotoisuutta, kannustaa työntekijöitään ja tukee heidän henkilökohtaista kehitystään ja uramahdollisuuksiaan. Olemme sitoutuneet toimimaan organisaationa, joka ei koskaan lakkaa oppimasta uutta ja joka tukee tiimimme kaikkien jäsenien pätevyyksiä, osaamista, taitoja, kokemusta ja toimintaa, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä yhtiön tulevalle menestykselle.

Jotta täytämme tavoitteemme työntekijöiden kehittymisen suhteen, pyrimme varmistamaan, että kaikki työntekijät ovat käyneet vuosittaisen suorituskyky- ja kehityskeskustelun esimiehensä kanssa, ja laadimme kyselytutkimuksen työntekijöiden sitouttamisesta. 

Employee Development

Työntekijöiden kehitystavoitteet
  • Kaikki työntekijät ovat käyneet vuosittaisen suorituskyky- ja kehityskeskustelun esimiehensä kanssa vuoden 2020 loppuun mennessä
  • Työntekijöiden sitoutuneisuusindeksin ja johtajuusindeksin perustaso määritetään vuoden 2018 loppuun mennessä työntekijöiden sitoutuneisuutta koskevalla yhteisellä kyselytutkimuksella

Sukupuolten tasa-arvo

Ahlstrom-Munksjö ei hyväksy sukupuoleen perustuvaa syrjintää työpaikoillaan ihmisoikeuksia koskevien periaatteidensa (linkki) mukaisesti, minkä lisäksi yhtiö pyrkii varmistamaan, että luomme tasaveroiset mahdollisuudet kaikille ja houkutamme osaajia tasapuolisesti koko väestöstä.

Kehitämme tavoitteita saavuttaaksemme jatkuvia parannuksia tällä osa-alueella. Pyrimme siihen, että loppuehdokkaiden joukossa on aina aliedustetun sukupuolen edustajia sekä sisäisissä että ulkoisissa rekrytoinneissa ja että sukupuolien väliset erot työelämässä kurottaisiin umpeen yhtiössä.

Gender Equality

Sukupuolten tasa-arvotavoitteet
  • Tavoitteet sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä on määritetty ja toimintasuunnitelman toteutus sukupuolten välisten erojen kuromiseksi umpeen työelämässä on aloitettu vuoden 2018 loppuun mennessä

  • Nais- ja miesjohtajien määrä on vähintään suhteessa heidän osuuteensa koko työvoimasta vuoden 2020 loppuun mennessä

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu