Kestävä kehitys

Ahlstrom-Munksjö on vahvasti sitoutunut liiketoimintansa vastuulliseen kehittämiseen.

Kestävä kehitys on strategiamme kulmakiviä ja ratkaisevan tärkeä menestystekijä. Noudatamme YK:n Global Compact -periaatteita ja linjaamme toimintojamme soveltuvin osin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan.

Meille kestävä kehitys tarkoittaa kolmea asiaa: yhteiskuntavastuuta, ympäristöosaamista ja taloudellista liikkumavaraa. Tavoitteenamme on pienentää ympäristövaikutuksiamme jatkuvasti ja edistää yhteiskunnan kehitystä. Toimimme resurssivaltaisella alalla ja kannamme vastuun liiketoimintamme turvallisuudesta ja kestävyydestä.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu