Osinko

Ahlstrom-Munksjön tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan neljästi vuodessa.

Varsinainen yhtiökokous päätti 25.3.2020 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,52 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan neljässä erässä. Ensimmäinen erä, 0,13 euroa osakkeelta, maksettiin 3.4.2020 ja toinen erä, 0,13 euroa osakkeelta, 9.7.2020. Osingon kolmas erä, 0,13 euroa osakkeelta, maksettiin 9.10.2020. 

Osingon neljäs erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan tammikuussa 2021 osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Maksun alustava täsmäytyspäivä on 4.1.2021 ja alustava maksupäivä 11.1.2021.

Hallitus päättää osingon maksuista erikseen.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu