Osinko

Ahlstrom-Munksjön tavoitteena on jakaa vakaata, ajan myötä kasvavaa osinkoa, joka maksetaan neljästi vuodessa.

Hallituksen osingonjakoehdotus vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle päätetään 19.2.2021 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.

Varsinainen yhtiökokous päätti 25.3.2020 hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,52 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan neljässä erässä. Ensimmäinen erä, 0,13 euroa osakkeelta, maksettiin 3.4.2020 ja toinen erä, 0,13 euroa osakkeelta, 9.7.2020. Osingon kolmas erä, 0,13 euroa osakkeelta, maksettiin 9.10.2020, ja osingon neljäs erä, 0,13 euroa osakkeelta, maksettiin 11.1.2021. 

 

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu