Ostotarjous Ahlstrom-Munksjön osakkeista

Ahlström Capitalin, Bain Capitalin hallinnoimien rahastojen, Viknumin ja Belgrano Inversionesin muodostama konsortio on 24.9.2020 tehnyt hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista. Ostotarjouksen toteutettaessa Bain Capitalin odotetaan omistavan epäsuorasti 55 %, Ahlström Capital noin 36 % ja Viknum noin 9 % Ahlstrom-Munksjöstä.

Tällä sivustolla on tiivistelmä tarjouksesta ja viimeisimmät päivitykset prosessin etenemiseen liittyen. Lue tarkemmat tiedot julkaisutiedotteesta.

Tarjousasiakirja löytyy täältä.

 
YHTEENVETO OSTOTARJOUKSESTA (24.9.2020 alun perin julkistettu)  

 • Ostotarjous on 18,10 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta. Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin: 
  • 24 % verrattuna 14,56 euroon, eli  osakkeen päätöskurssiin 23.9.2020, eli viimeisenä ostotarjouksen julkistamista edeltävänä kaupankäyntipäivänä
  • 37 % verrattuna 13,20 euroon, eli  osakkeen päätöskurssiin 31.7.2020, eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen kuin konsortio teki ei-sitovan tarjouksen Ahlstrom-Munksjölle
  • 30 % verrattuna 13,96 euroon, eli osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan ennen ostotarjouksen julkistamista
  • 41 % verrattuna 12,87 euroon, eli osakkeen kahdentoista kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan ennen ostotarjouksen julkistamista 
 • Tarjousvastike vastaa noin 10,0 kertaista yritysarvokerrointa verrattuna Ahlstrom-Munksjön vertailukelpoiseen käyttökatteeseen 30.6.2020 päättyneeltä kahdentoista kuukauden jaksolta, mikä on houkutteleva verrattuna vastaaviin yritysjärjestelyihin kuitupohjaisten materiaalien sektorilla, sekä verrattuna Ahlstrom-Munksjön suhdanteen yli ulottuvaan historialliseen kaupankäyntikertoimeen. 
 • Ahlstrom-Munksjön osakkeiden yhteenlaskettu arvo on ostotarjouksen mukaan noin 2,1 miljardia euroa 
 • Ahlstrom-Munksjön hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä 
 • Ahlstrom-Munksjön tietyt suuret osakkeenomistajat eli Ahlström Capital, Viknum ja Belgrano Inversiones, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustavat yhdessä yli 35 prosenttia Ahlstrom-Munksjön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen. Varman ja Ilmarisen sitoumukset ovat riippuvaisia eräistä tavanomaisista ehdoista.  

STRATEGISET PERUSTELUT 

 • Konsortio uskoo, että yksityisessä omistuksessa Ahlstrom-Munksjö pystyy parhaiten saavuttamaan potentiaalinsa hajautetun tuotevalikoiman, huomattavan teknisen tietotaidon sekä houkuttelevien erikoisalojen johtajuuden ansiosta. Konsortio kuitenkin tiedostaa, että alasta on tulossa entistä kilpaillumpi.
 • Konsortio aikoo käyttää merkittävästi aikaa, resursseja ja pääomaa tukeakseen yhtiön pitkän aikavälin kasvustrategiaa, ylläpitääkseen ja vahvistaakseen yhtiön nykyisiä markkina-asemia sen ydinalueilla sekä investoidakseen uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Yksityisessä omistuksessa yhtiö olisi ihanteellisessa asemassa investoimaan enemmän ja nopeammin orgaanista kasvua tukeviin aloitteisiin sekä hyötymään laajentamiseen suunnatuista lisäinvestoinneista ja yritysostoista, jotka vahvistaisivat valikoituja osa-alueita sen portfoliossa. 
 • Konsortio uskoo, että yksityisessä ympäristössä Ahlstrom-Munksjö suoriutuu kaikista edellä mainituista aloitteista sekä nykyisistä markkinahaasteista tehokkaammin, sillä johto voi keskittyä täysin liiketoiminnan suorituskykyyn ilman nykyisiä taseen ja julkisten markkinoiden asettamia rajoitteita 
 • Konsortiolla on hyvät valmiudet tukea yhtiön muutosta johtuen Bain Capitalin merkittävästä kokemuksesta alalla sekä omaleimaisesta lähestymistavasta sijoituksiin työskennellen yhdessä johdon kanssa pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja hyötyen konsortioon osallistuvien perheiden tuomasta jatkuvuudesta. Pitkäaikaisen sijoitustavoitteen, kokemuksen ja vaadittavan pääoman ansiosta tällä ainutlaatuisella sijoittajaryhmällä on yhdessä parhaat valmiudet Ahlstrom-Munksjön potentiaalin saavuttamiseksi. 

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallitus päätti 30.9.2020 0,13 euron osingon maksusta kutakin yhtiön ulkona olevaa osaketta kohden. Ostotarjouksen mukaisesti osakekohtaista tarjousvastiketta alennetaan euro eurosta –perusteisesti. Tarjousvastikkeen oikaisun jälkeen osakekohtainen ostotarjous on tällä hetkelllä 17,97 euroa ollen alisteinen mahdollisille lisäoikaisuille.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 

 • Ostotarjouksen mukaisen tarjousaika alkoi 22.10.2020 ja se päättyy 30.12.2020 klo. 16.00, ellei tarjouksentekijä jatka tarjousaikaa ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi, mukaan lukien muun muassa, tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saamiseksi. Ostotarjouksen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen alkupuolella.
 • Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen mm. siihen liittyvien viranomaislupien saamiselle ja että tarjouksentekijä on saanut omistukseensa täysi laimennusvaikutus huomioiden yli 90 prosenttia Ahlstrom-Munksjön osakkeista ja äänistä 

LINKIT 

Julkaisutiedote 24.9.2020 
Tiedotustilaisuus 24.9.2020 
Presentaatio 24.9.2020 (ENG)
Osinkotiedote 30.9.2020
Hallituksen lausunto ja fairness opinion -lausunto 16.10.2020
Pörssitiedote 21.10.2020 

YHTEYSTIEDOT 

Ahlstrom-Munksjö 

Johan Lindh 
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja  
Puh. 010 888 4994 
johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com 

Juho Erkheikki  
Sijoittajasuhdepäällikkö 
Puh. 050 413 4583 
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com 

Ahlström Capital 

Camilla Sågbom
Director, Corporate Communications and Responsibility
Puh. 010 888 4172
camilla.sagbom@ahlstromcapital.com  

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu