Nimitystoimikunta

Hallituksen ehdotukseen perustuen 13.5.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toistaiseksi valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan se koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä lisäksi asiantuntijajäseninä toimivista yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä. Oikeus nimittää osakkeenomistajien edustajia on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 31. päivänä suurin Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon ja Euroclear Sweden AB:n pitämän osakerekisterin perusteella.

Kuitenkin mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Lisäksi osakkeenomistajien ryhmän, joka on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, omistukset lasketaan yhteen ääniosuutta laskettaessa, mikäli kyseiset osakkeenomistajat esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion sopimuksesta yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

 Nimitystoimikunnan työjärjestys

Pörssitiedotteet liittyen nykyisen ja edellisten nimitystoimikuntien kokoonpanoon 

10.6.2020: Nimitystoimikunta nimitetty
11.6.2019: Nimitystoimikunta nimitetty
12.6.2918: Nimitystoimikunta nimitetty
7.6.2016: Nimitystoimikunta nimetty
16.6.2016: Nimitystoimikunta nimetty
16.6.2015: Nimitystoimikunta nimetty 
11.12.2014: Muutos nimitystoimikunnassa
27.6.2014: Nimitystoimikunta nimetty
25.6.2013: Hallituksen valiokunnat valittu ja nimitystoimikunta nimetty

- - - 

Osakkeenomistajaa, joka haluaa tehdä ehdotuksen nimitystoimikunnalle, pyydetään toimittamaan ehdotus alla olevaan osoitteeseen:

Ahlstrom-Munksjö Oyj
Andreas Elving, Executive Vice President, Legal and General Counsel
Alvar Aallon katu 3C
00100 Helsinki


tai sähköpostitse: andreas.elving (a) ahlstrom-munksjo.com

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu