Sekretesspolicy

Denna Sekretesspolicy har publicerats och gäller från den 1 april 2019.

Ahlstrom-Munksjö Oyj och dess bolag inom koncernen ska respektera och skydda individers sekretess.  I denna Sekretesspolicy beskrivs den information som Ahlstrom-Munksjö samlar in om dig när du besöker webbplatsen www.ahlstrom-munksjo.com, hur den används och vilka åtgärder Ahlstrom-Munksjö vidtar för att garantera att informationen som samlas in via webbplatsen är säker. Läs denna Sekretesspolicy noggrant innan du använder den här webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig

Ahlstrom-Munksjö Oyj

Alvar Aallon katu 3 C

Helsingfors

Finland

Tfn: +358 10 888 0

Vilken information samlas in?

All aktivitet på Ahlstrom-Munksjös webbplats loggas, och din IP-adress lagras i loggen. Syftet med loggen är att samla in information om tjänstanvändningens volymer och mönster, antal besökare, vilka delar av webbplatsen som har/inte har använts och systemfel. De insamlade icke-personliga uppgifterna används för att ytterligare utveckla och förbättra Ahlstrom-Munksjös webbplats. Loggen samlar inte in personuppgifter som namn, adress, födelsedatum, e-postadresser, telefonnummer, yrkestitlar osv. (kallas hädanefter ”Personuppgifter”).

Ahlstrom-Munksjö samlar endast in de Personuppgifter som du frivilligt skickar via Ahlstrom-Munksjös webbplats. Det kan inkludera information som ditt namn, din adress och/eller e-postadress. Ahlstrom-Munksjö samlar inte in Personuppgifter utan din vetskap.

Syften för att samla in Personuppgifter

Om inget annat anges i separata integritetsskyddspolicyer på den här webbplatsen eller såvida inte Ahlstrom-Munksjö särskilt informerar dig om något annat innan du skickar in Personuppgifter samlar Ahlstrom-Munksjö in och bearbetar endast Personuppgifter

  • som ett svar på dina frågor eller kommentarer,
  • för att marknadsföra eller sälja Ahlstrom-Munksjös produkter och tjänster,
  • för att bättre förstå dina visningsmönster och behov, och
  • för att anpassa webbplatsens innehåll och användarupplevelse.

Dela dina Personuppgifter med andra

För att utföra ovanstående och enligt krav från tillämpliga lagar kan Personuppgifter överföras mellan Ahlstrom-Munksjö-koncernen eller externa tjänsteleverantörer i länder där nivån av skydd inte nödvändigtvis uppfyller EU:s juridiska krav. I sådant fall kontrolleras adekvat skydd av data utanför EU via genomförande av standardavtalsvillkor som godkänts av Europeiska kommissionen eller via certifieringar för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA eller motsvarande. Dessutom, på grund av tekniska och praktiska krav på bearbetningen, kan en del av Personuppgifterna lagras på underleverantörernas servrar eller bearbetas av underleverantörer som har godkänt Ahlstrom-Munksjös standarder för databearbetning.

I vilket fall som helst ska mottagaren av informationen skydda konfidentialiteten och säkerheten för Personuppgifterna som tas emot, och ska enbart använda dem för det godkända syftet.

Ahlstrom-Munksjös strikta policy är att inte leasa eller sälja Personuppgifter till tredje part.

Cookies

Ahlstrom-Munksjö använder ”cookies” för att hämta icke-personliga uppgifter för att förbättra dina besök på Ahlstrom-Munksjös webbplats. Cookies är textfiler med information som din webbläsare lägger på datorn när du besöker en webbplats. Ahlstrom-Munksjö kan samla in dessa data för att analysera webbplatsbesökarnas mönster, men inga Personuppgifter samlas in.

Du kan hantera dina cookieinställningar via länken till cookieinställningar i sidfoten.

Observera att om du inte godkänner användning av cookies kan du inte visa alla delar av webbplatsen.

Externa länkar och tredje parter

Ahlstrom-Munksjös webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som drivs av tredje parter som webbplatser för sociala medier. Ahlstrom-Munksjö ansvarar inte för integritetsskyddsmetoder eller innehållet på sådana övriga webbplatser. Vi rekommenderar att du granskar integritetsskyddspolicyer på webbplatser från tredje part när du använder dem.

Skydd och lagring av Personuppgifter

Ahlstrom-Munksjö strävar efter att skydda de Personuppgifter som samlas in via lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtkomsten till Personuppgifter är begränsad på grundval av behovsenlig behörighet för individer (Ahlstrom-Munksjös medarbetare och tjänsteleverantörer) som behöver få åtkomst till data för de syften de samlades in för. Ahlstrom-Munksjö lagrar endast Personuppgifter så länge det behövs för de syften de samlades in för eller för att tillgodose juridiska krav och/eller föreskriftskrav.

Dina rättigheter som registrerad person

Du kan när som helst kontakta Ahlstrom-Munksjö på adressen nedan för att kontrollera att dina Personuppgifter stämmer, för att begära att dina Personuppgifter ska raderas eller för att få en kopia av uppgifterna.

Dessutom kommer Ahlstrom-Munksjö på din begäran korrigera eller radera dina Personuppgifter eller begränsa bearbetningen av dina Personuppgifter. Du har dessutom alltid rätt att invända mot bearbetningen av dina Personuppgifter för direkta marknadsföringsändamål. Observera att du kan behöva verifiera din identitet för att Ahlstrom-Munksjö ska kunna utföra din begäran.

Ändringar i denna Sekretesspolicy

Eftersom Ahlstrom-Munksjö kontinuerligt strävar efter att utveckla den här webbplatsen förbehåller sig Ahlstrom-Munksjö rätten att uppdatera denna Sekretesspolicy då och då för att följa tillämpliga lagar, Ahlstrom-Munksjös policyer och tekniker och affärsutveckling. Den uppdaterade versionen av Sekretesspolicyn finns alltid på den här webbplatsen.

Kontakta Ahlstrom-Munksjö

Om du har frågor, kommentarer och förfrågningar som relaterar till denna Sekretesspolicy och/eller Personuppgifter kontaktar du Ahlstrom-Munksjö genom att skicka ett e-postmeddelande till communication@ahlstrom-munksjo.com.

Dela denna sidaDela denna sida