Företagsledning

Jan Åström

VD,  blir pensionerad senast den 30 juni 2018

Född: 1956
Medborgarskap: Svenskt
Tidigare erfarenhet: President and CEO, Munksjö AB 2008–2013; President and CEO, SCA AB 2002–2007; Vvd SCA 2000–2002; Vd, Modo Paper AB 1999–2000.
Styrelseuppdrag: SEKAB AB, Sydved AB, ECO Development AB
Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik

Sakari Ahdekivi

Vice VD och Executive Vice President Corporate Development

Född: 1963
Medborgarskap: Finskt
Tidigare erfarenhet: CFO på Ahlstrom 2015-2017 och vice VD October 2016-March 2017; Managing Director på Tamro Finland och Baltikum 2012-2013, samt tjänster som CFO på Tamro 2009-2011, YIT 2007-2009 och Huhtamäki 2005-2007; diverse tjänster inom finansiell kontroll på ABB 1994-2005.
Styrelseuppdrag: Lehto Group Oyj
Utbildning: Civilekonom

Pia Aaltonen-Forsell

Chief Financial Officer

Född: 
1974
Medborgarskap: Finskt
Tidigare erfarenhet: CFO, Vacon Plc., 2013-2015. Senior Vice President (SVP) Finance, IT and M&A, Building and Living Business Area, Stora Enso 2012-2013, SVP Group Controller, Stora Enso 2009- 2012. Olika befattningar inom Stora Enso 2000-2009. Corenso United 1997-2000.
Styrelseuppdrag: Helapala Oy, Uponor Oyj
Utbildning: Pol. mag.

Daniele Borlatto

Industrial Solutions, EVP

Född: 1969
Medborgarskap: Italienskt
Tidigare erfarenhet: Executive Vice President Label and Processing business area, Ahlstrom Abp 2011- 2013. Senior Vice President Release & Label Papers. Ingick i executive ledningsgruppen 2007–2010. Anställd inom Ahlstrom 1990-2013.
Styrelseuppdrag: 
Utbildning: Studier i ekonomiförvaltning

Fulvio Capussotti

Filtration and Performance, EVP

Född: 1972
Medborgarskap:
Italienskt
Tidigare erfarenhet: Diverse tjänster inom Ahlstrom sedan 2002 och medlem av ledningsgruppen sedan 2013, Product Manager på Solvay 2000-2002, Sales and Technical Manager på Rasmussen 1999-2000 och R&D Manager på Solvay 1997-1999.
Styrelseuppdrag: -
Utbildning:
Civilingenjör i kemiteknik 

Andreas Elving

General Counsel

Född: 1976
Medborgarskap: Svenskt
Tidigare erfarenhet: Associate General Counsel, Autoliv 2015 – 2016; Senior Associate, Mannheimer Swartling, Shanghai och Stockholm 2004-2015; Notarie, Stockholms Tingsrätt, 2002-2004
Styrelseuppdrag: 
Utbildning: Juristexamen

Omar Hoek

Specialties, EVP

Född: 1969
Medborgarskap: Holländskt
Tidigare erfarenhet: Ahlstrom sedan 2011 och medlem i ledningsgruppen sedan 2014, flera ledande befattningar inom Newell Rubbermaid, Avery Dennison och Bell Textron / HESUSA innan anställningen på Ahlstrom.
Styresleuppdrag: -
Utbildning: Civilekonom

Åsa Jackson

Senior Vice President Human Resources

Född: 1964
Medborgarskap: Svenskt
Tidigare erfarenhet: Senior Vice President HR ABB Sweden 2012-2015, diverse roller inom finans, marknad och HR på ABB 1994-2011
Styrelseuppdrag: Mälardalens Högskola
Utbildning: Civilekonom

Anna Selberg

Senior Vice President Communications

Född: 
1962
Medborgarskap: Svenskt
Tidigare erfarenhet: Kommunikationskonsult och ägare, Astega Advisory AB, 2010-2015; Tf Senior Vice President Communications, SCA, 2010; Vice President Corporate Branding, SCA, 2008-2010; Vice President Group and Internal Communications, SCA, 2005-2008; Informationschef, SEB Trygg Liv, 1999-2005; Informatör, Sveriges Riksbank, 1995-1999
Styrelseuppdrag: Astega Advisory AB
Utbildning: Civilekonom

Thomas Wulkan

Executive Vice President, Decor

Medborgarskap: Svenskt
Tidigare erfarenhet: Flera affärsledande positioner i SCA och dess företagsledning, även inom affärsutveckling och finans, under perioden 1992-2016. Närmast innehade han rollen som President Business Unit Middle East and Africa, dessförinnan som President Business Unit Personal Care Europe 2009-2011 och som President Business Unit Americas 2006-2008.

UtbildningFöretagsledning, sociologi och and filosofi

Hans Sohlström

VD för Ahlstrom-Munksjö senast den 30 juni 2018
Född: 1964
Medborgarskap: Finskt
Styrelsemedlem sedan: 2017
Nuvarande position: VD, Ahlström Capital Oy
Styrelseordförande:  Ahlstrom-Munksjö Oyj, Enics AG
Styrelseuppdrag: Destia Oy
Tidigare erfarenhet: 2012-2015 VD, Rettigkoncernen. 1989-2012 Olika verkställande och ledande positioner UPM-Kymmenekoncernen. 2012-2016 styrelseordförande i Rettig ICC bv, Nordkalk Oy och Bore Oy
Utbildning: Diplomingenjör och ekonomie magister

Dela denna sidaDela denna sida