Specialties

Affärsområdet Specialties tillverkar material för livsmedels- och dryckesförpackningar, laboratoriefilter och bioteknisk diagnostisering samt vattenfiltrering, tejpprodukter och textilier inom vården. Dessutom tillverkar affärsområdet material för filtrering av varm matolja och mjölk, tryckpapper för klisterlappar och kuvert samt metalliserade etiketter.

Livsmedel och dryck

Ahlstrom-Munksjö tillverkar förpackningsmaterial för varma och kalla livsmedel, material till tepåsar och delar till kaffekapslar, enkelsidiga bestrukna etikettmaterial och flexibla förpackningar.

På marknaden för standardiserade tepåsmaterial ökade konkurrensen 2017, samtidigt som både kaffesegmentet och premiumsegmentet för tepåsar erbjöd stora möjligheter till nya innovativa produkter.

Under året rådde en hög efterfrågan på livsmedelsförpackningsmaterial som klarar både varma och kalla livsmedel, vilket delvis fick stöd av kundernas önskan att ersätta aluminium och plast med fiberbaserade material. För att kunna tillgodose efterfrågan gjordes investeringar i ny kapacitet samt ansträngningar att dirigera om en del kapacitet som tidigare hade använts till enkelsidiga bestrukna papper.

Diagnostik och vattenrening

Ahlstrom-Munksjö tillverkar avancerade laboratoriefilter och diagnosmaterial till life science-sektorn och som används av tillverkare av förbrukningsartiklar och utrustning till laboratorier, samt instrument och material till life science-sektorn. Dessutom utvecklar och tillverkar bolaget högpresterande vattenfilter till vattenrening, som används i t.ex. kylskåp. Verksamheten har en stabil tillväxt som stöds av en växande marknad för lättanvänd självdiagnos och vattenrening som tar bort bakterier.

Material till produkter inom vården

Ahlstrom-Munksjö tillverkar textilier som används inom vården i sterilbarriärsystem, patientkläder, skyddsrockar och masker samt sterilförpackningar, som främst används vid operationer men också i renrum och laboratorier. Det råder hård konkurrens på marknaden för mer standardiserade material och Ahlstrom-Munksjö har fokus på avancerade produkter som utnyttjar en säker laminatteknik som andas, vilket kan stoppa både bakterier och virus.

Sterilförpackningsbranschen växer stadigt och AhlstromMunksjö avser att försöka öka kapaciteten och sin geografiska närvaro i detta segment.

Tejpbärare

Affärsområdet erbjuder också tejpbärare som används av tillverkare av maskeringstejp. Maskeringstejp finns i olika kvaliteter och används i byggsektorn och bilindustrin samt i specialiserade tillämpningar. Ahlstrom-Munksjö är världens största leverantör av tejpbärare till maskeringstejp och produktionsanläggningen i Frankrike levererar varianter i olika färger. Det har gjorts betydande investeringar i anläggningen i Kina som nu levererar till den kinesiska marknaden och även tillgodoser efterfrågan från internationella kunder. Med stöd av starka kundrelationer och en växande efterfrågan avser AhlstromMunksjö att utöka affärsområdets kapacitet.

Dela denna sidaDela denna sida