Industrial Solutions

Affärsområdet Industrial Solutions tillverkar ett brett sortiment av produkter och material som ofta används i tillverknings- eller produktionsprocesser. Några exempel är slipbaspapper, elektrotekniskt isoleringspapper, releasepapper, tunnpapper, specialmassa och balansfoliepapper. Affärsområdet tillverkar även konstnärspapperet Arches som bygger på hundratals år av traditioner.

Releasepapper

Releasepapper bestryks med silikon av Ahlstrom-Munksjös kunder för att användas till självhäftande etiketter eller material som används till etiketter till livsmedel, drycker, konsumentvaror eller inom tillverkning och montering av häftande komponenter i industriprocesser.

Den totala efterfrågan på dessa produkter var stabil under året och våra produktionsanläggningar har körts på full kapacitet, samtidigt som flera satsningar är på gång i syfte att öka produktionseffektivitet och leverans. Tillväxten på marknaden för releasepapper har en god korrelation med BNP-tillväxten och stärks också av skifte till andra etikettekniker med självhäftande etiketter som kräver releasepapper.

På marknaden för tekniska releasepapper till speciella industritillämpningar, som t.ex. kompositmaterial, är efterfrågan ännu mer stabil och Ahlstrom-Munksjö både stärker sin ställning på marknaden och är i ett bra läge för att utnyttja nya möjligheter i detta växande segment.

Ahlstrom-Munksjö fortsätter att utforska innovativa tekniker för att leverera ännu mer tillförlitliga, bättre presterande och mer hållbara produkter för att tillgodose kundernas behov.

Isoleringspapper, tunnpapper och pappersmassa

Ahlstrom-Munksjö tillverkar specialpapper som innefattar kräpppade eller mjuka kvaliteteter som levereras till tillverkare av transformator- och högspänningskablar, där de används för elektroteknisk isolering. Ett annat produktsegment är tunnpapper som levereras till tillverkning i stål-, aluminium- och glasindustrier, där de används som mellanblad för olika skikt av produkter.

Förutom papper erbjuder bolaget också specialpappersmassa med långa fibrer, som tillverkas på en specialenhet i Sverige och levereras till ett antal industriföretag i olika sektorer, från hygien- och sanitetsprodukter till filter och elektrotekniska papper.

Tillväxtmöjligheterna i dessa verksamheter är goda tack vare de tekniska egenskaperna för produkterna tillsammans med behoven av både utökad infrastruktur och underhåll eller uppgraderingar av befintliga kraftnät.

Slipbaspapper och konstnärspapper

Slipbaspapper är specialpapper som används som underlag för slipprodukter och används i sliptillämpningar både till industri och privatpersoner (gör det själv-sektorn), från grövre slipning till polering. Ahlstrom-Munksjös ställning på marknaden är bra och vi erbjuder ett fullständigt sortiment med bärare, däribland ett antal kvaliteter som är skräddarsydda för varje tilllämpning.

Bilindustrin är ett stort kundsegment för slipbaspapper, och det var extremt starkt 2017. En högre nybilsförsäljning ger en högre efterfrågan på slipprodukter som kräver bärare från Ahlstrom-Munksjö. Byggsektorn är ett annat viktigt kundsegment där efterfrågan ökade. Till följd av den ökande efterfrå- gan konverterades en pappersmaskin i Frankrike för att vi skulle kunna utöka tillgänglig kapacitet.

Verksamheten innefattar även konstnärspapper under varumärket Arches, som används till akvarell, olja och teckning samt konstböcker och skriv- och tryckpapper.

Bestrukna specialpapper

På enheten i Jacarei, Brasilien, tillverkar Ahlstrom-Munksjö bestrukna, flexibla etikett- och förpackningspapper, samt tryck- och skrivpapper, som främst säljs på den sydamerikanska marknaden.

Kundbasen för dessa produkter består av tillverkare av självhäftande laminat till etiketter, tejp, grafiska tilllämpningar, konverterare av flexibla förpackningar samt tryckerier, förlag och distributörer. Efterfrågan i Brasilien var visserligen svag under året men Ahlstrom-Munksjö kunde ersätta inhemsk försäljning med export till andra marknader i både Syd- och Nordamerika

Dela denna sidaDela denna sida