Filtration and Performance

Affärsområdet Filtration and Performance utvecklar och tillverkar material till motorolje-, bränsle- och luftfilter samt till industrifilter. Dessutom tillverkar affärsområdet glasfiber till golvprodukter och vindturbinblad samt nonwoven-material som används i tillämpningar inom sektorerna fordon, bygg, textil och hygien samt tapeter.

Filtermaterial

Ahlstrom-Munksjö utvecklar och tillverkar energieffektiva filtermaterial av natur- eller syntetfiber eller i en kombination. Kunskapen om luftföroreningar ökar snabbt vilket skapar en efterfrågan på lösningar, särskilt från marknader som Kina och Brasilien. För filtermaterial är det största kundsegmentet bilindustrin, där efterfrågan var stark till följd av ökad nybilsförsäljning och en växande flotta av befintliga fordon.

Cirka 80 procent av filterförsäljningen härrör från transportsektorn. Tunga maskiner och lastbilar som används i industri, gruvor och jordbruk står för 60 procent, personbilar för 30 procent och industrisektorn för kvarvarande 10 procent. För AhlstromMunksjö kommer försäljningen främst från eftermarknaden. Totalt växer marknaden för filtermaterial 2–3 procent per år, och 2017 var Ahlstrom-Munksjös tillväxt klart högre än den allmänna marknadstillväxten.

Även om övergången till elfordon är på gång, kommer det att ta avsevärd tid och de nya fordonstyperna kommer också att behöva en betydande mängd filtermaterial, särskilt med tanke på att efterfrågan på renare kupéluft ökar snabbt. Mindre än 10 procent av försäljningen härrör från nya personbilar. Hårdare utsläppskrav bidrar också till marknaden för nya filtermaterial och kommer att fortsätta att göra det eftersom hybridbilar, som har en förbränningsmotor, väntas vara den vanligaste förekommande fordonstypen under ett eller två decennier framåt.

Dessutom erbjuder e-mobilitet och elbilar nya och spännande möjligheter för Ahlstrom-Munksjö att expandera till sektorer där vi inte bedriver någon verksamhet i dag. Nya filter, t.ex., utvecklas för att användas i kylningssystem till batterier och hydrauliska system som används i elbilar.

För att kunna tillgodose den höga efterfrågan på motoroch industrifiltermaterial beslutade Ahlstrom-Munksjö att investera i ytterligare kapacitet i anläggningen i Turin, och som togs i drift i början av 2018. Den nya kapaciteten tillsammans med den tidigare investeringen i Madisonville i Kentucky, USA, kommer att ge Ahlstrom-Munksjö möjlighet att tillgodose en växande efterfrågan på högeffektiva filtermaterial i transportsektorn samt expandera till nya tillämpningar inom industrifilter.

Nonwoven-material

Nonwoven-material tillverkas av kemiskt bundna, slumpvis spridda fibrer. De används i textilier till leverantörer av tvättprodukter, leverantörer av material till bilindustrin och byggsektorn, tapettryckerier och tillverkare av nedspolningsbara hygienservetter. Under 2017 var efterfrågan stabil inom de flesta av dessa segment och omkring 35 procent av omsättningen genererades av servetter som säljs som bulkvara till ett fåtal utvalda köpare.

En övergång mot torra produktionstekniker har lett till en ökande efterfrågan på vissa gipsmaterial i byggsektorn medan strängare riktlinjer skapar en efterfrågan på helt nedspolningsbara produkter i hygienproduktsegmentet där Ahlstrom-Munksjö har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande.

Inom tapetmarknaden fortsätter Ahlstrom-Munksjös sin övergång till produkter med högre mervärde och segmentet digitaltryckta tapeter växer stadigt. Nya produkter, som SprayUp, där tapeter enkelt kan tas ned och bytas har börjat bli populärt på marknader där det är vanligt att hyra ut bostäder under kortare perioder, som i Nordamerika.

Glasfibermaterial

Ahlstrom-Munksjös glasfiberprodukter vänder sig till golvoch vindturbintillverkare. En ökande efterfrågan på lyxprodukter inom golvsektorn, ett teknikskifte med fokus på laminerade golvprodukter och en övergång till glasfiber ökar efterfrågan på Ahlstrom-Munksjös produkter, särskilt i Nordamerika och Ryssland där vår ställning på marknaden har stärkts avsevärt.

Vindturbinmarknaden var något svagare 2017 där minskade bidrag påverkade efterfrågan under senare delen av året.

Dela denna sidaDela denna sida