Innovation och miljöansvar

Ahlstrom-Munksjö håller på att ta fram en systematisk metod för miljöresultat inom FoU med hjälp av olika ekodesign- och miljöverktyg. Ahlstrom-Munksjös metod utnyttjar fyra huvudsakliga områden för att utvärdera och förbättra produkternas miljöinverkan:

  1. Material med liten inverkan: Biobaserade, återvunna, återvinningsbara, biologiskt nedbrytbara material och lågenergimaterial bidrar samtliga till en mer hållbar produkt från inköp av material till uttjänt produkt. Några exempel på sådana produkter är Ahlstrom Bioweb®, Cristal Evolution fönsterkuvert och sortimentet med pergamentpapper.
  2. Kemikalieanvändning: Ahlstrom-Munksjö arbetar enligt principerna för ”grön kemi”, vilket innebär att minska eller avskaffa farliga kemikalier i sina produkter. T.ex. minskas eller avskaffas i de flesta produkter formaldehyd och kemikalier baserade på farlig perfluorerad oktansyra (PFOA). Kemikalieanvändning innefattar även minskning av icke-farliga kemikalier, t.ex. silikon. En minskad användning av kemikalier har en direkt effekt på användningen av andra råmaterial och energi. Några exempel på sådana produkter är Acti-V XB releasepapper och formaldehydfria produktlinjer.
  3. Processeffektivitet: Energisnåla processer med effektiv användning av råmaterial, energi och vatten bidrar till minskade kostnader och miljöeffekter. Effektivitet inom ett område i processen leder ofta till effektivitet även inom andra områden. Några exempel på sådana produkter är Gerbier HDS 35 g/m2, Aderpack lättviktspapper.
  4. Produkteffektivitet: Produkternas höga kvalitet och prestationer innebär att de fungerar effektivt i kundernas tillämpningar. Ahlstrom-Munksjö skapar innovativa lösningar för produktprestation och sluthantering av uttjänta produkter vilket innebär att kunderna kan ha en mer hållbar produktlivscykel. Några exempel på sådana produkter är Bioweb, NatureMold, filtreringsprodukter och biologiskt nedbrytbart silikonbestruket releasepapper.
Dela denna sidaDela denna sida