Styrelse medlemmar

 

Peter Seligson

Peter Seligson 2018

Styrelseordförande

Född: 1964
Medborgarskap: finskt
Nuvarande position: Partner, Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Styrelseordförande: Broadius Partners Ltd, Hercculia Oy Ab
Styrelseuppdrag: Antti Ahlström Perilliset Oy, Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, Aurajoki Oy
Övriga förtroendeuppdrag: Ordförande i Skatte och Företagsekonomiska Stiftelsen. Aktiv ledamot, Folkhälsan
Tidigare erfarenhet: 2001–2014 Styrelsemedlem, Ahlstrom Abp. 1991–1997 Vd, Alfred Berg Finland. 1987–1991 Försäljningschef, Arctos Securities

Utbildning: Lic. oec. (HSG)

Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2018: 1 304 061

 

Elisabet Salander Björklund 2018Elisabet Salander Björklund

Vice styrelseordförande

Född: 1958
Medborgarskap: svenskt
Styrelseordförande: SweTree Technologies AB
Styrelseuppdrag: Arevo AB, Gasum Oy, Firefly AB 
Tidigare erfarenhet: 2010-2019 VD, Bergvik Skog AB; 2005–2010 EVP, Stora Enso och medlem i Stora Ensos koncernledningsgrupp. 2000–2010 Styrelsemedlem, Claes Ohlson AB

Utbildning: Jägmästare

Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2018: 5 040

 

Alexander Ehrnrooth 2018Alexander Ehrnrooth

Styrelsemedlem

Född: 1974
Medborgarskap: finskt
Nuvarande position: VD och koncernchef, Virala Oy Ab Styrelseordförande: Aleba Corporation, Belgrano Inversiones Oy 
Styrelseuppdrag: YIT Oyj Abp
Tidigare erfarenhet: Styrelse medlem Wärtsilä Oyj Abp 2010–2015; Ahlstrom Oyj Abp 2015–2017 och Fiskars Oyj Abp 2005–2018. 

Utbildning: Ekonomie magister, MBA

Oberoende av bolaget men icke-oberoende av dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2018: 14 717 714

 

Jaakko EskolaJaakko Eskola

Styrelsemedlem

Född: 1958
Medborgarskap: finskt
Nuvarande postion: Verkställande direktör för Wärtsilä Corporation sedan 2015
Tidigare erfarenhet: Jaakko Eskola har sedan 1998 innehaft ett antal höga befattningar inom Wärtsilä Corporation; Senior Executive Vice President, Power Plants Sales & Marketing, 2005-2006; Wärtsilä Development & Financial Services Oy, President, 1998-2005. Före sin tid på Wärtsilä innehade Jaakko Eskola befattningar på PCA Corporate Finance (Executive Director, 1997-1998); Kansallis-Osake Pankki (olika chefspositioner inom internationell projektfinansiering, 1986-1997); Industrialization Fund of Finland (Corporate Analyst, 1984-1986); och VTT Technical Research Centre of Finland (Researcher, 1983-1984).

Jaakko Eskola är styrelsemedlem i Federation of Finnish Technology Industries och The Finnish Foundation for Share Promotion. Han var även ordförande för European Marine Equipment Council (EMEC) från 2008 till 2011.

Utbuilding: M.Sc (Eng), Tekniska Högskolan i Helsingfors

Jaakko Eskola är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. 

Johannes GullichsenJohannes Gullichsen 2018

Styrelsemedlem

Född: 1964
Medborgarskap: finskt
Nuvarande position: Entreprenör
Styrelseordförande: Antti Ahlström Perilliset Oy 
Tidigare erfarenhet: ledande befattningar hos RAM Partners Oy och eQ Bank Oy. 2001–2014 Styrelseledamot i Ahlström Capital Oy och 2006- 2012 i RAM Partners Alternative Strategies plc.

Utbildning: Ingengör, MBA

Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2018: 415 955

 

Lasse Heinonen 2018Lasse Heinonen

Styrelsemedlem

Född: 1968
Finsk medborgare
Nuvarande positionen: VD, Ahlström Capital Oy
Styrelseuppdrag: Destia Ab, Enics Ab, Terveystalo Abp och Olvi Abp
Tidigare erfarenhet: 2011-2018 Tieto Abp, Ekonomi- och finanschef (CFO), 2015-2016 Tieto Abp, Head of Telecom, Media and Energy, 2004–2011 Flera ledande befattningar inom Finnair som EVP Cargo & Aviation Services, vice vd samt ekonomi- och finanschef, 1992–2004 Olika ledande befattningar inom Novartis Pharma och Sandoz i Finland, Turkiet och Schweiz inom ekonomi och supply chain management.


Utbildning: Ekonomie magister

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2018: 0

Hannele Jakosuo-JanssonHannele Jakosuo-Jansson 2018

Styrelsemedlem

Född: 1966
Medborgarskap: finskt
Nuvarande position: SVP, Human Resources, Safety and Procurement, Neste Corporation
Styrelseuppdrag: Neste Engineering Solutions Oy och Nyvas Ab 
Tidigare erfarenhet: 2006-2014, SVP, Human Resources, Neste Corporation; 1998–2004 Laboratorie och Forskningschef för Neste Oil Abp tekniska center. 2004–2005 VP, Human Resources, Oil Refining Neste Oil Abp

Utbildning: Diplomingenjör

Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2018: 3 600  

Harri-Pekka Kaukonen

StyrelsemedlemHarri-Pekka Kaukonen 2018

Född: 1963
Medborgarskap: finskt
Styrelseordförande: Esperi Care Holding Oy, Suomen Asuntoneuvoja Oy, YIT Oyj, Suomen Vaka-Palvelut II Oy (Touhula varhaiskasvatus) och Lindström Oy
Styrelseuppdrag: Tieto Oyj
Tidigare erfarenhet: 2011–2015 VD, Sanomakoncernen; 2003–2011 olika ledande befattningar hos Oy Karl Fazer Ab; 1999–2003 Partner, McKinsey & Company

Utbildning: TkD., diplomingenjör

Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2018: 4 868

 


Valerie A. Mars

Valerie Mars 2018Styrelsemedlem

Född: 1959
Medborgarskap: amerikansk
Nuvarande position: SVP & Head of Corporate Development för Mars, Incorporated
Styrelseuppdrag: Fiat Chrysler Automobiles N.V. , Royal Canin och Rabobank North America Advisory Board
Tidigare erfarenhet: Flera befattningar inom Mars-koncernen, bland annat som Director of Corporate Development för Masterfoods Europe och General Manager för Masterfoods i Tjeckien och Slovakien. Före sin tid på Mars Incorporated var Mars controller hos Whitman Heffernan Rhein, ett boutique-investeringsbolag. Hon inledde sin karriär på Manufacturers Hanover Trust Company som praktikant och avancerade till biträdande generalsekreterare. Hon var styrelseledamot i Celebrity Inc., ett NASDAQ noterat bolag från och med 1994 till september 2000. Hon har varit medlem i styrelsens revisons- och ersättningskommitté på Mars, Incorporated, och är styrelseledamot i Fiat Chrysler Automobiles N.V. och Royal Canin. Därutöver är Mars medlem i Rabobanks Nordamerikas rådgivande kommitté.

Utbildning: BA, Yale University: MBA, Columbia Business School

Oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2018: 14 680

Dela denna sidaDela denna sida