Företagsledning

Verkställande direktören

Vd:n utses av styrelsen. Vd ansvarar för den dagliga ledningen av bolaget. Vd:s uppgifter styrs främst av den finska aktiebolagslagen och vd-instruktionen, och vd leder den operativa verksamheten och framställer information och beslutsunderlag till stöd för styrelsens beslutsfattande samt presenterar sina iakttagelser på styrelsesammanträdena. I enlighet med den finska aktiebolagslagen har vd rätt att besluta själv i vissa brådskande frågor som annars skulle ha krävt ett styrelsebeslut. 

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av vd, funktionscheferna och affärsområdescheferna. 
Medlemmarna i ledningsgruppen föreslås av vd och utses av styrelsen. Medlemmarna i ledningsgruppen rapporterar till vd. 

Vd, finans- och ekonomidirektören och funktionschefer sammanträder tillsammans med affärsområdescheferna och ledningen för affärsområdena varje månad för att diskutera affärsområdenas prestation och ekonomiska situation. I tillägg sammanträder ledningsgruppen för att diskutera koncernens prestanda samt frågor som rör strategi, budget, prognoser och koncernens verksamhetsutveckling. I enlighet med de policyer och riktlinjer som har fastställts av styrelsen ansvarar koncernfunktionerna för affärsutveckling, distribution av ekonomiska resurser mellan koncernens verksamheter, kapitalstruktur och riskhantering. Deras uppgifter omfattar också frågor som rör koncernens forskning och utveckling, förvärv och försäljningar, samordning av inköp, koncernredovisning, personaladministration, intern och extern kommunikation, IT, juridik och uppföljning av hälsa och säkerhet, miljö, hållbar utveckling, kvalitet samt vissa större projekt. 

 

Hans Sohlström 2018Hans Sohlström

Vd och koncernchef

Född: 1964 
Medborgarskap: finsk 
Tidigare erfarenhet: 2016-2018 Vd på Ahlström Capital Oy, 2012–2015 Vd på Rettigkoncernen. 1989–2012 Olika verkställande och ledande positioner UPM-Kymmene koncernen. 
Utbildning: Diplomingenjör och ekonomie magister 


Ahlstrom-Munksjö aktier den 31.12.2019: 58,738

 

 

Sakari Ahdekivi 2018

Sakari Ahdekivi

CFO och Vice VD

Född: 1963
Medborgarskap: finsk 
Tidigare erfarenhet: CFO på Ahlstrom 2015–2017 och vice Vd October 2016-March 2017; Managing Director på Tamro Finland och Baltikum 2012–2013, samt tjänster som CFO på Tamro 2009–2011, YIT 2007–2009 och Huhtamäki 2005–2007; diverse tjänster inom finansiell kontroll på ABB 1994–2005
Utbildning: Civilekonom

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2019: 5,352

 

Dan AdrianzonDan Adrianzon 2018

Executive Vice President, Industrial Solutions

Född: 1960
Medborgarskap: svensk
Tidigare erfarenhet: flera ledande befattningar inom ledningsområdet samt inom ekonomi och styrning på Ahlstrom-Munksjö och dessförinnan på Munksjö sedan 1998. Från 1985 till 1997 hade han olika befattningar inom den franska koncernen Saint Gobain, i både Sverige och Frankrike.

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2019: 3,777

 

 

Daniele Borlatto 2018Daniele Borlatto

Executive Vice President, Filtration and Performance

Född: 1969
Medborgarskap: italiensk 
Tidigare erfarenhet: Executive Vice President Label and Processing business area, Ahlstrom Abp 2011- 2013. Senior Vice President Release & Label Papers. Ingick i executive ledningsgruppen 2007–2010. Anställd inom Ahlstrom 1990–2013
Utbildning: Studier i ekonomiförvaltning

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2019: 24,408

 

Robyn Buss

Executive Vice President, Food Packaging & Technical Solutions 

Född: 1968
Medborgarskap: USA
Tidigare erfarenhet: Robyn började sin karriär 1991 inom området affärsredovisning hos det tidigare International Paper och flyttades snabbt över till platser inom marknadsföring och försäljning. Robyn fick en plats som säljrepresentant 1993 och har sedan dess haft en rad olika ledarskapsroller inom marknadsföring och försäljning i den äldre anläggningen Thilmany Papers och inom Expera Specialty Solutions organisationer, och även som vice VD inom försäljning och marknadsföring.
Utbildning: kandidatexamen i administration av affärsverksamhet och en masterexamen i administration av affärsverksamhet.
 
Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2019: 43,825

 

Andreas Elving 2018Andreas Elving

Executive Vice President Legal and General Counsel

Född: 1976
Medborgarskap: svensk 
Tidigare erfarenhet: Associate General Counsel, Autoliv 2015 – 2016; Senior Associate, Mannheimer Swartling, Shanghai och Stockholm 2004–2015; Notarie, Stockholms Tingsrätt, 2002–2004
Utbildning: Juristexamen

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2019: 6,925

 

 

Markus WesterkampOmar Hoek 2018

Executive Vice President, Advanced Solutions

Född: 1965
Medborgarskap: tysk 
Tidigare erfarenhet: Vice President, verksamheten Food Packaging, Ahlstrom-Munksjö 2019; Vice President, Supply Chain Filtration & Performance, Ahlstrom-Munksjö och Ahlstrom 2014 – 2018; Vice President, Operations Food business, Ahlstrom 2013; olika diverse ledande ställningar inom Ahlstrom 1995-2012; olika diverse ledande ställningar inom MD Papier 1990 – 1995.
Utbildning: Diplomingenjör 

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2019: n/a

 
 

Tarja TakkoTarja Takko 

Executive Vice President, People & Safety

Född: 1968
Medborgarskap: finsk
Tidigare erfarenhet: 2018-2019 Vice President HR och BA Business Partner, Ahlstrom-Munksjö, 2017-2018 Global Head of HR på Qt Company, 2010-2017 Vice President HR, Ahlstrom och 2001-2010 chef för ett flertal olika utvecklingsprogram, Nokia och ett flertal positioner som HR chef, Nokia Siemens Networks.
Utbildning: Pol.mag och Ekon. mag.

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2019: 6,261 

 

Tomas Wulkan 2018Tomas Wulkan

Executive Vice President, Decor

Född: 1961
Medborgarskap: svensk 
Tidigare erfarenhet: Flera affärsledande positioner i SCA och dess företagsledning, även inom affärsutveckling och finans, under perioden 1992–2016. Närmast innehade han rollen som President Business Unit Middle East and Africa, dessförinnan som President Business Unit Personal Care Europe 2009– 2011 och som President Business Unit Americas 2006–2008
Utbildning: Företagsledning, sociologi och filosof

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2019: 0

 

Anna Bergquist


Executive Vice President, Strategy,
Sustainability and Innovation (till och med 31 december 2020)

Född: 1980
Medborgarskap: svensk 
Tidigare erfarenhet: Vice President, verksamheten Insulation, Ahlstrom-Munksjö 2017-2019; Senior Vice President, Strategic Development, Munksjö 2010-2017; Engagement manager, McKinsey 2005–2010.
Utbildning: Ekonomie magister

Ahlstrom-Munksjö aktier den 31 december 2019: n/a 

Dela denna sidaDela denna sida