Företagsledning

Verkställande direktören

VD:n utses av styrelsen. VD ansvarar för den dagliga ledningen av bolaget. VD:s uppgifter styrs främst av den finska aktiebolagslagen och VD-instruktionen, och VD leder den operativa verksamheten och framställer information och beslutsunderlag till stöd för styrelsens beslutsfattande samt presenterar sina iakttagelser på styrelsesammanträdena. I enlighet med den finska aktiebolagslagen har VD rätt att besluta själv i vissa brådskande frågor som annars skulle ha krävt ett styrelsebeslut. 

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av VD, funktionscheferna och affärsområdescheferna. 
Medlemmarna i ledningsgruppen föreslås av VD och utses av styrelsen. Medlemmarna i ledningsgruppen rapporterar till VD. 

VD, finans- och ekonomidirektören och funktionschefer sammanträder tillsammans med affärsområdescheferna och ledningen för affärsområdena varje månad för att diskutera affärsområdenas prestation och ekonomiska situation. I tillägg sammanträder ledningsgruppen för att diskutera koncernens prestanda samt frågor som rör strategi, budget, prognoser och koncernens verksamhetsutveckling. I enlighet med de policyer och riktlinjer som har fastställts av styrelsen ansvarar koncernfunktionerna för affärsutveckling, distribution av ekonomiska resurser mellan koncernens verksamheter, kapitalstruktur och riskhantering. Deras uppgifter omfattar också frågor som rör koncernens forskning och utveckling, förvärv och försäljningar, samordning av inköp, koncernredovisning, personaladministration, intern och extern kommunikation, IT, juridik och uppföljning av hälsa och säkerhet, miljö, hållbar utveckling, kvalitet samt vissa större projekt. 

Hans Sohlström 2018Hans Sohlström

VD och koncernchef

Född 1964, diplomingenjör och ekonomie magister, finsk medborgare

Central arbetslivserfarenhet:

VD på Ahlström Capital Oy, 2016-2018; VD på Rettigkoncernen, 2012-2015.
Olika verkställande och ledande positioner UPM-Kymmene koncernen mellan 1989-2012

 

 

 

Sakari Ahdekivi 2018

Sakari Ahdekivi

Vice VD och CFO

Född 1963, ekonomie magister, finsk medborgare

Central arbetslivserfarenhet: CFO på Ahlstrom 2015–2017 och vice VD från October 2016 till March 2017; VD på Tamro Finland och Baltikum 2012–2013, samt tjänster som CFO på Tamro 2009–2011, YIT 2007–2009 och Huhtamaki 2005–2007; diverse tjänster inom finansiell kontroll på ABB 1994–2005

 

 

Dan AdrianzonDan Adrianzon 2018

Executive Vice President, Industrial Solutions

Född 1960, kandidatexamen i BA & ekonomi, maskiningenjör, svensk medborgare

Central arbetslivserfarenhet:
Flera ledande befattningar inom ledningsområdet samt inom ekonomi och styrning på Ahlstrom-Munksjö och dessförinnan på Munksjö sedan 1998. Från 1985 till 1997 hade han olika befattningar inom den franska koncernen Saint Gobain, i både Sverige och Frankrike.

 

 

Daniele Borlatto 2018Daniele Borlatto

Executive Vice President, Filtration and Performance Solutions

Född 1969, studier i ekonomiförvaltning, italiensk medborgare

Central arbetslivserfarenhet:
Executive Vice President, Industrial Solutions, Ahlstrom-Munksjö 2017-2019; President of Release Liners, Munksjö 2013-2017; Executive Vice President, Label and Processing, Ahlstrom 2011-2013; Senior Vice President, Release & Label Papers och ingick i executive ledningsgruppen 2007–2010. Anställd inom Ahlstrom 1990–2013

 

 

500x665-A&M_Portraits_055_Robyn Buss.jpgRobyn Buss

Executive Vice President, Food Packaging & Technical Solutions 

Född 1968, kandidatexamen i administration av affärsverksamhet och en masterexamen i administration av affärsverksamhet, amerikansk medborgare

Central arbetslivserfarenhet: Robyn började sin karriär 1991 inom området affärsredovisning hos det tidigare International Paper och flyttades snabbt över till platser inom marknadsföring och försäljning. Robyn fick en plats som säljrepresentant 1993 och har sedan dess haft en rad olika ledarskapsroller inom marknadsföring och försäljning i den äldre anläggningen Thilmany Papers och inom Expera Specialty Solutions organisationer, och även som vice VD inom försäljning och marknadsföring.

 

 

Andreas Elving 2018Andreas Elving

Executive Vice President Legal and General Counsel

Född 1976, juris kandidat, svensk medborgare

Central arbetslivserfarenhet:
Autoliv Inc., Associate General Counsel 2015-2016;
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Senior Associate 2014-2015;
Mannheimer Swartling (China), Senior Associate 2010-2014;
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Associate/Senior Associate 2004-2010; 
Notarie, Stockholms Tingsrätt 2002–2004

 

 

Markus WesterkampOmar Hoek 2018

Executive Vice President, Advanced Solutions

Född 1965, diplomingenjör, tysk medborgare

Central arbetslivserfarenhet:
Vice President, Food Packaging, Ahlstrom-Munksjö 2019; Vice President, Supply Chain Filtration & Performance, Ahlstrom-Munksjö och Ahlstrom 2014-2018; Vice President, Operations Food, Ahlstrom 2013; olika diverse ledande ställningar inom Ahlstrom 1995-2012; olika diverse ledande ställningar inom MD Papier GmbH 1990-1995

 


 

Tarja TakkoTarja Takko 

Executive Vice President, People, Safety and Communication

Född 1968, politices magister och ekonomie magister, finsk medborgare

Central arbetslivserfarenhet:
Vice President, Human Resources, Ahlstrom-Munksjö, 2018-2019; Global Head of Human Resources på Qt Company, 2017-2018; Vice President, HR Development, Ahlstrom, 2010-2017 och chef för ett flertal olika utvecklingsprogram på Nokia och Nokia Siemens Networks, 2001-2010

 

 

Tomas Wulkan 2018Tomas Wulkan

Executive Vice President, Decor Solutions

Född 1961, företagsledning, sociologi och filosof, svensk medborgare

Central arbetslivserfarenhet:
Flera affärsledande positioner i SCA och dess företagsledning, även inom affärsutveckling och finans, under perioden 1992–2016. Närmast innehade han rollen som President Business Unit Middle East and Africa, dessförinnan som President Business Unit Personal Care Europe och som President Business Unit Americas.

 

 

Mikko Lankinen

Executive Vice President, Corporate Strategy and Development

(fram till medlet av januari 2022)

Född 1973, ekonomie magister och juris kandidat, finsk medborgare

Central arbetslivserfarenhet:
Chief Development Officer, Corporate Development, Ahlstrom-Munksjö 2019-2020; VP, Corporate Development, Ahlstrom-Munksjö 2017–2019; VP Treasury, Ahlstrom 2014–2017; VP M&A, Ahlstrom 2011–2014; Tidigare karriär utanför Ahlstrom-Munksjö: Partner, Initia Corporate Finance 2009–2011; VP, Large Corporate Relationships, Danske Bank 2007–2009; Analyst, Associate Director och Partner, Mandatum 2002–2007Robin Guillaud

Executive Vice President, Sustainability, Innovation and Commercial Excellence

Född 1976, diplomingenjör och MBA, fransk medborgare

Central arbetslivserfarenhet:
Vid Ahlstrom-Munksjö: VP Business Development, BA FPS, 2017–2020; VP BU Industrial Nonwoven, 2015–2017; Marketing Manager, Building and Energy, 2012–2015; Product Manager, Technical Nonwovens, 2010–2012; Sales Director, Technical Nonwovens, 2008–2010; Marketing Manager, Food Product Line UK, 2004–2008. Sales and Marketing Manager, Atlanta USA, 2000–2004

Dela denna sidaDela denna sida