Bolagsstyrning

Ahlstrom-Munksjö Oyj är ett finskt publikt aktiebolag. Ahlstrom-Munksjös aktier handlas på Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Stockholm. I sin bolagsstyrning följer Ahlstrom-Munksjö gällande lagar och förordningar, inklusive den finska aktiebolagslagen (624/2006 inklusive förändringar), den finska värdepappersmarknadslagen (746/2012 inklusive förändringar), reglerna för NASDAQ OMX Helsinki Ltd samt bolagets bolagsordning. Dessutom följer Ahlstrom-Munksjö den finska koden för bolagsstyrning (finska koden), utfärdats av Värdepappersmarknadsföreningen 2010, samt, från och med den 1 januari 2016, den finska koden för bolagsstyrning (nya finska koden), utfärdad av Värdepappersmarknadsföreningen 2015. Koderna finns på www.cgfinland.fi/sv/. Ahlstrom-Munksjö avviker inte från den nya finska kodens rekommendationer. 

Bolaget följer även den svenska reviderade bolagsstyrningskoden (svenska koden), som trädde i kraft den 1 november 2015, med de undantag som nämns i bilagatill bolagsstyrningsrapporten. Avvikelserna beror på skillnaderna mellan svensk och finsk lagstiftning, kod och praxis och det faktum att bolaget följer regler och praxis i Finland. Den svenska koden finns tillgänglig på internetsidan www.corporategovernanceboard.se.

Bolagsstyrningsprinciperna har godkänts av bolagets styrelse.

Bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2018
Bolagsstyrningsrapport 2017
Bolagsstyrningsrapport 2016
Bolagsstyrningsrapport 2015
Bolagsstyrningsrapport 2014
Bolagsstyrningsrapport 2013
Aktieägarnas beslut gjorda den 13 maj 2013

Bolagsordning

Ahlstrom-Munksjö Oyj bolagsordning

Skattepolitik

Bolagens skattepolitik (på engelska)

Bolagsstyrningsstruktur

Bolagets bolagsstyrning är baserad på en tydlig fördelning av uppgifter mellan bolagsstämman, styrelsen och vd.

Dela denna sidaDela denna sida