Utsikter

Den 26 juli 2018 Ahlstrom-Munksjö preciserade prognosen för jämförbar EBITDA 2018.

Marknadsutsikter

Efterfrågan på Ahlstrom-Munksjös fiberbaserade produkter väntas ligga kvar stabilt på nuvarande goda nivå för större delen av produktsegmenten och avspegla säsongsmönstret. 

Preciserad prognos för jämförbar EBITDA

EBITDA:Jämförbar EBITDA för 2018 väntas hamna något under föregående års nivå (MEUR 290,4

proforma) och sedan öka under andra halvåret. 

Tidigare prognos för jämförbar EBITDA

EBITDA:Jämförbar EBITDA för 2018 väntas ligga på ungefär samma nivå som föregående år (MEUR 290,4 proforma) eller något mindre. Under första halvåret 2018 väntas jämförbar EBITDA att bli lägre än under jämförelseperioden och sedan öka mer under andra halvåret.

Investeringar

Kassaflödeseffekten av nuvarande investeringar i fasta anläggningstillgångar samt strategiska investeringar väntas uppgå till cirka MEUR 150 för 2018 (MEUR 89,7 2017). 

Dela denna sidaDela denna sida