Utsikter

Utsikter för Q2/2020

 

De övergripande efterfrågeutsikterna har blivit osäkra på grund av COVID-19-pandemin. En mycket stark efterfrågan förväntas fortsätta inom slutanvändningssegmenten för hälsovård och livsvetenskap. Efterfrågan från segment relaterade till konsumentvaror förväntas förbli tillfredsställande, medan en nedgång väntas inom transport, bostadsbyggande och möbler samt inom industriella slutanvändningssegment. Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA under andra kvartalet 2020 förväntas bli lägre än under andra kvartalet 2019 på grund av lägre leveransvolymer.

Dela denna sidaDela denna sida