Utsikter

Utsikter för Q3/2020

 

Den övergripande marknadssituationen är fortfarande osäker om än med tecken på en gradvis normalisering av kundaktiviteten i vissa slutanvändningssegment. God efterfrågan förväntas fortsätta för slutanvändningen inom hälso- och livsvetenskap. Efterfrågan på konsumentvarurelaterade produkter förväntas förbli relativt stabil medan den fortsätter på en svag nivå inom husbyggnad och industrirelaterade produkter. Efterfrågan på möbler och transportrelaterade produkter förväntas återhämta sig. Ahlstrom-Munksjös leveransvolymer under tredje kvartalet 2020 förväntas vara lägre än under tredje kvartalet 2019. 

Under det tredje kvartalet 2020 förväntas planerade underhållsstopp vid Aspa massafabrik genomföras med en negativ resultatpåverkan på cirka 4 miljoner euro. 

Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA under tredje kvartalet 2020 förväntas bli lägre än under tredje kvartalet 2019. 

Dela denna sidaDela denna sida