Utsikter

Utsikter för 2019

Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA proforma uppgick till 330 miljoner euro för 2018. Under början av 2019 reagerade kunderna på tecken på en avmattning av den ekonomiska tillväxten. Efterfrågan har mattats av inom flera produktsegment och kunder har minskat sina lager. Det generella marknadsläget fortsätter att vara osäkert och efterfrågan varierar. Ahlstrom-Munksjö kommer att fortsätta stärka bolagets prestanda och konkurrensförmåga. Bruttomarginalen för produkter fortsatte att stiga under de första nio månaderna 2019 och de förväntade synergifördelarna och kostnadsbesparingsåtgärderna förväntas ha en positiv effekt på resultatet för helåret.

Under det fjärde kvartalet 2019 förväntas planerade underhållsstopp vid Aspa, Mosinee och Thilmany massafabriker genomföras i ungefär samma utsträckning som under det fjärde kvartalet 2018, med en negativ påverkan på resultatet om cirka 6 miljoner euro.

Dela denna sidaDela denna sida