Utsikter

Marknadsutsikter

Efterfrågan på Ahlstrom-Munksjös fiberbaserade produkter väntas förbli stabila i enlighet med den nuvarande goda nivån för de flesta produktsegmenten och avspegla det säsongsmässiga mönstret. Prishöjningarna kommer att fortsätta att implementeras för att motverka kostnadsökningen för råvaror.

EBITDA

Jämförbar EBITDA för 2018 väntas bli ungefär i nivå med föregående år (proforma MEUR 290,4), eller något under. Under första halvåret 2018 förväntas EBITDA bli lägre än i jämförelseperioden och åter stärkas under andra halvåret.

Investeringar

Kassaflödeseffekten av löpande och strategiska investeringar förväntas bli högre än under 2017 (MEUR 89,7). De strategiska tillväxt- och lönsamhetsfrämjande investeringarna innefattar de tidigare kommunicerade projekten vid anläggningarna i Arches, Madisonville och Saint Severin. 

Dela denna sidaDela denna sida