Utsikter

Ahlstrom-Munksjö upphör med prognosen för jämförbar EBITDA för 2018 på grund av slutförandet av förvärvet av Expera Specialty Solutions (10.10.2018).

Den tidigare prognosen för jämförbar EBITDA för 2018 beaktade inte förvärven av Expera Specialty Solutions och MD Papéis’ Caieiras specialpappersanläggningen. 

Ahlstrom-Munksjö upprepar tidigare marknadsutsikter.

Marknadsutsikter

Efterfrågan på Ahlstrom-Munksjös fiberbaserade produkter väntas ligga kvar stabilt på nuvarande goda nivå för större delen av produktsegmenten och avspegla säsongsmönstret. 

Investeringar

Kassaflödeseffekten av nuvarande investeringar i fasta anläggningstillgångar samt strategiska investeringar väntas uppgå till cirka MEUR 150 för 2018 (MEUR 89,7 2017). 

Tidigare prognos för jämförbar EBITDA (26.7.2018)

Jämförbar EBITDA för 2018 väntas hamna något under föregående års nivå (MEUR 290,4 proforma) och sedan öka under andra halvåret. 

Dela denna sidaDela denna sida