Utsikter

Utsikter för 2019

Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA proforma uppgick till MEUR 330 för 2018. I början av 2019 har våra kunder reagerat på rådande tecken av en ekonomisk avmattning. Även om efterfrågeökningen avtar inom vissa produktsegment och kunderna drar ned på lagren är marknadens grund fortsatt relativt stabil. Ahlstrom-Munksjö fortsätter sitt arbete med att förbättra resultatet och konkurrenskraften. Bruttomarginalen för produkter steg under 2018 och de riktade synergieffekterna och besparingsåtgärder väntas ha en positiv inverkan på resultatet för 2019.

Dela denna sidaDela denna sida