Utsikter

Utsikter för 2020

Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA nådde 313 miljoner euro 2019. Volymnedgången, som hade en negativ inverkan på resultatet 2019, jämnades ut mot slutet av året. I början av 2020 finns det en del tidiga tecken på förbättring av efterfrågan. Råvaru- och energipriser påverkade negativt helåret 2019 medan de började ha en positiv inverkan under andra halvåret. Förhållandet mellan genomsnittligt försäljningspris och rörliga kostnader låg på en god nivå i början av 2020. Ahlstrom-Munksjö kommer att fortsätta sina ansträngningar för att förbättra prestanda och konkurrenskraft. Identifierade kostnadsbesparingar, främst relaterade till rörliga kostnader, beräknas ha en total påverkan på minst 50 miljoner euro för 2020. Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA 2020 förväntas bli högre än 2019.

Dela denna sidaDela denna sida