Utsikter

Utsikter för 2019

Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA proforma uppgick till 330 miljoner euro för 2018. Under början av 2019 reagerade kunderna på tecken på en avmattning av den ekonomiska tillväxten. Efterfrågan har mattats något inom visa produktsegment och kunder har minskat sina lager. Det generella marknadsläget fortsätter att vara osäkert och efterfrågan fortsätter att fluktuera. Ahlstrom-Munksjö kommer att fortsätta stärka bolagets prestanda och konkurrensförmåga. Bruttomarginalen för produkter fortsatte att stiga under första halvåret 2019 och de förväntade synergifördelarna och kostnadsbesparingsåtgärderna förväntas ha en positiv effekt på resultatet för helåret.

Dela denna sidaDela denna sida