Produkter och innovation

Det är tack vare djupgående kunskap om kundens behov som Ahlstrom-Munksjö kan leverera produkter av hög kvalitet som är lämpliga för sitt syfte. Ahlstrom-Munksjö har kapaciteten att bedriva forskning och utveckling (FoU) genom metoder för livscykelanalys vilket innebär att tillgången på råmaterial, produktionsprocesser och produktprestanda granskas.
Dela denna sidaDela denna sida