Hälsa och säkerhet

På Ahlstrom-Munksjö, tror vi att en nollvision om arbetsplatsolyckor är möjligt!

Hälsa och säkerhet är en viktig del av vår affärsetik. Genom ständiga förbättringar och att vi agerar ansvarsfullt och håller ett högt engagemang i säkerhetsfrågorna vill vi skapa en företagskultur som ökar hälso- och säkerhetsansvaret globalt för alla anställda, entreprenörer och besökare.

Vår arbetsmiljöpolicy beskriver principerna som styr hur vi ska utföra alla våra aktiviteter för att säkerställa en säker arbetsmiljö för alla.

Våra mål och åtagande är: 

  1. För att uppnå noll arbetsplatsolyckor ska vi arbeta förebyggande med aktiviteter såsom rapportering av tillbud, beteendebaserade säkerhetsamtal, säkerhetsinspektioner, årlig revision och säkerhetsutbildningar.
  2. Att alla produktionsanläggningar ska certifieras med ISO standard för arbetsmiljö, OHSAS18001 samt att alla produktionsanläggningar följer denna policy, standarder, riktlinjer, säkerhetsregler, livräddningsregler och revidera dessa årligen.
  3. Att integrera hälsa och säkerhetsarbete som en grundläggande del av våra lokala verksamheter med hjälp av vårt HS-nätverk som samordnas av den lokala hälsa och säkerhetschefen.
  4. Att se till att alla anställda, entreprenörer och besökare förstår att de har ett ansvar för sin egen men även andras säkerhet genom sina handlingar i det området de arbetar i.

Stöd:

Denna koncernpolicy stöds av företagets revisions- och riskhanteringsprocess som tillsammans med lokala regler för hälsa, säkerhet och riskbedömning samt en öppen kommunikation kommer att utgöra att processerna är viktiga för att uppnå högsta hälsa och säkerhetsnivå inom våra produktions- och kontorsmiljöer.

Dela denna sidaDela denna sida