Hållbarhetsredovisning

GRI-index (Global Reporting Initiative)

Ahlstrom-Munksjös hållbarhetsredovisning omfattar hållbarhetsarbetet inom Ahlstrom-Munksjö. Vi följer riktlinjerna för den internationella standarden Global Reporting Initiative, GRI och redovisar i enlighet med G4-Core. I processen kring att bestämma rapportinnehållet har vi utgått ifrån de frågor och indikatorer som vi bedömer vara mest väsentliga för våra aktieägare, kunder, medarbetare och leverantörer.

Global Reporting Initiative (GRI) 2016 (på engelska)
Global Reporting Initiative (GRI) 2015 (på engelska)
Global Reporting Initiative (GRI) 2014 (på engelska)

Dela denna sidaDela denna sida