Ansvarsfulla inköp

Ahlstrom-Munksjö har centraliserat inköpsprocessen för viktiga råmaterial, utrustning och tjänster.

Under 2016 började vi införa en uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct – SCOC) för ett systematiskt engagemang i våra leverantörer av råmaterial. Detta innefattar inköp av trä, fiber, kemikalier och energi. Uppförandekoden för leverantörer kräver att leverantörerna uppfyller grundläggande hållbarhetskriterier, t.ex. mänskliga rättigheter, efterlevnad av lagar, ansvarsfullt företagande och miljöresultat. Den säkerställer också att vi har rätten att granska att verksamheter följer bestämmelserna och, vid överträdelser, kan kräva att korrigerande åtgärder vidtas. Som del av uppförandekoden för leverantörer kommer Ahlstrom-Munksjö att fortsätta att integrera hållbarhet i granskningsprocessen.

Uppförandekoden för leverantörer är en möjlighet att bygga upp långsiktiga relationer och samarbete med leverantörer. Målet är att vi ska köpa från företag med samma synsätt som oss och vara beredda att hjälpa våra leverantörer att uppnå sina mål.

Hållbart skogsbruk

Ahlstrom-Munksjös inköpsmetoder för trä och massa är utformade för att främja hållbar skogsförvaltning. Trä och träbaserad massa är Ahlstrom-Munksjös viktigaste råmaterial och som stor inköpare kan vi säkra betydande volymer med certifierade träbaserade material, och därmed bidra till ansvarsfulla metoder inom skogsförvaltning. Ahlstrom-Munksjö är också en aktiv deltagare i Forest Stewardship Council (FSC®).

Som följd av egna åtaganden och som reaktion på efterfrågan hos kunder och marknadstrender strävar Ahlstrom-Munksjö efter att öka sin andel av FSC®-certifierad trä och massa. Över 80 procent av träbaserade produktionsenheter är spårbarhetscertifierade enligt FSC Chain of Custody Certification. För närvarande måste allt trä och all massa som lägst uppfylla FSC-standarden för Controlled Wood som kräver att trä uppfyller följande kriterier:

  1. Ingen olagligt avverkad skog
  2. Ingen skogsavverkning som strider mot hävdvunna och medborgerliga rättigheter
  3. Ingen skog avverkad i skogar där viktiga naturvårdsområden hotas av skogsbruksverksamhet
  4. Ingen skog avverkad i skogar som omvandlas till plantager eller till annan användning än skog
  5. Ingen skog från skogar där genmodifierade träd planteras

Ahlstrom-Munksjös system för tillbörlig aktsamhet utvärderar massa som används i produkter så att den följer lagen samt säkerställer tillgänglighet till information om ursprungslandet för de träfiber och träslag som används. Systemet ska säkerställa efterlevnad av EU:s timmerförordning, den amerikanska Lacey-lagen och den australiska lagen om förbud mot olaglig avverkning.

Andra viktiga fibrer

Manillahampa

Fiber från manillahampa är exceptionellt långa och motståndskraftiga, och klarar att sänkas ned i varmt vatten, vilket gör att det är ett perfekt material för tepåsar. Ahlstrom-Munksjö besöker regelbundet leverantörernas gårdar i Filippinerna och Ecuador. I Ecuador har vi hjälpt lokala bönder att utveckla sina verksamheter och har haft en positiv inverkan på det lokala samhället. Under 2013 stöttade vi ett branschövergripande projekt som samordnades av EDANA för att främja hållbarhetscertifiering av manillahampa i Filippinerna enligt SAN-standarden (Sustainable Agriculture Network).

Bomullslinter

Bomullslinter ger en unik känsla, volym och styrka till Ahlstrom-Munksjös konstnärspapper. Vi har samarbetat med våra leverantörer, ideella organisationer och andra intressenter för att bidra till att förbättra hållbarheten i vår logistikkedja för bomull. Vi strävar efter att säkra bomullslinter från hållbara källor, t.ex. från Better Cotton Initiative (BCI).

Lin

Styrkan och styvheten hos linfiber innebär att det har värde och potential som komponent i kompositprodukter med låg vikt. Det är lättare och sliter mindre än glas, och ger bra värme- och ljudisolering. Lin, som normalt odlas i Frankrike, kräver varken mycket gödningsmedel, bekämpningsmedel eller bevattning.

Sisal

Sisalfiber kommer från agaveplantan, som odlas på mindre gårdar i Östafrika. Sisal kan klara långa perioder av torka och spillet kan användas som naturligt gödningsmedel. Sisalfiber används i specialprodukter i nonwoven-material. Allt vårt sisal kommer från Kenya, där det odlas på etablerade gårdar, ofta på marginella jordar. Kenya Sisal Board har bekräftat att alla våra leverantörer har en årlig träplanteringspolicy och erbjuder både socialförsäkringstjänster och anställning på landsbygden.

Majs

I likhet med potatis har majs i generationer stått för den stärkelse som behövs i papperstillverkning. Nu har majs fått en ny roll som råmaterial till de nya polymerer som används för att tillverka PLA-fiber (Poly-Lactic Acid). Ahlstrom-Munksjö köper in majsbaserade råmaterial till PLA enbart från USA, där den huvudsakliga leverantören anlitar oberoende externa parter för att utvärdera miljöeffekten av verksamheten. Eftersom sockerarter till PLA kan fermenteras av alla cellulosabaserade material, undersöker vi en diversifiering av råvaror för PLA.

Kemikalier och bindemedel

Ahlstrom-Munksjö köper in ett stort antal olika typer av kemikalier, från stärkelse, latex och pigment till våtstarkgörande agenser och leror. T.ex. är titandioxid (TiO2) en viktig komponent i dekorpapper eftersom det används för att skapa opacitet. Ahlstrom-Munksjö arbetar ständigt för att säkerställa en säker och hållbar tillgång till kemikalier som följer REACH-riktlinjerna.

Dela denna sidaDela denna sida