Mediabibliotek

I biblioteket finns bilder på Ahlstrom-Munksjös verksamhet, produkter och nyckelpersoner.

Länk till det digitala MEDIABIBLIOTEKET

Bilderna och logotypen är fria att användas i digital publicering och tryck i sammanhang som omfattar Ahlstrom-Munksjö. Observera att alla bilder ska inkludera ”Copyright © Ahlstrom-Munksjö Group” och fotografens namn om det finns tillgängligt. I de fall att bilderna används i annat syfte krävs tillstånd från bolagets kommunikationsavdelning. Om du är osäker på vad som gäller, vänligen kontakta kommunikationsavdelningen: media (@) ahlstrom-munksjo.com.
Dela denna sidaDela denna sida