Energia, vesi ja jäte

Ahlstrom-Munksjö on sitoutunut suunnittelemaan tuotteita ja valmistusprosesseja, joissa energiaa, vettä ja raaka-aineita käytetään tehokkaasti vesistöihin ja ilmakehään joutuvien jätteiden ja päästöjen minimoimiseksi.

Jotta täytämme energia-, vesi- ja jätetavoitteemme, kehitämme ympäristöasioiden ja energianhallintajärjestelmiä ja vähennämme energian ja veden kulutusta, päästöjä vesistöihin ja jätteitä. Lue lisää yhtiössä tehdystä työstä vuosikertomuksesta ja vastuullisuusraportista.

Energy, Water and Waste 

Energia, vesi ja jäte tavoitteet
  • Yli 95 %:ssa tehtaita on kolmannen osapuolen valvoma ympäristöasioiden hallintajärjestelmä vuoden 2020 loppuun mennessä

  • Niiden tehtaiden prosenttiosuuden, joissa on käytössä kolmannen osapuolen valvoma energianhallintajärjestelmä, suurentaminen. Tarkat tavoitteet määritetään vuoden 2018 loppuun mennessä

  • Energiankulutusta vähennetään vuosittain tuotettua bruttotonnia kohden vuodesta 2018 alkaen. Tarkat tavoitteet määritetään vuoden 2018 loppuun mennessä

  • Vedenkulutusta vähennetään vuosittaintuotettuabruttotonniakohdenvuodesta 2018 alkaen. Tarkat tavoitteet määritetään vuoden 2018 loppuun mennessä

  • Veden COD-päästöjä vähennetään vuosittaintuotettuabruttotonniakohdenvuodesta 2018 alkaen. Tarkat tavoitteet määritetään vuoden 2018 loppuun mennessä

  • Kaatopaikalle joutuvaa jätemäärää vähennetään vuosittain vuodesta 2018 alkaen. Tarkat tavoitteet määritetään vuoden 2018 loppuun mennessä

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu