Vastuullisuuskäytännöt ja -sitoumukset

Olemme määrittäneet käytännöt ja sitoumukset, jotka ohjaavat jatkuvaa yhteiskuntavastuutyötämme.

Policies

 

Vastuullisuuskäytäntö

Kuvaa Ahlstrom-Munksjön sitoutumista jatkuviin parannuksiin yhdeksällä keskeisellä ihmisiin, ympäristöön ja yhteiseen talouteen liittyvällä osa-alueella: ihmisoikeudet, yhteisön osallistaminen, työntekijöiden hyvinvointi, toimitusketju, energia, vesi ja jäte, hiilidioksidi, kannattavuus, innovointi ja liiketoiminnan etiikka.

 

Eettiset periaatteet

Kuvaa eettisiä periaatteita, jotka ohjaavat yhtiön toimintatapaa, mukaan lukien kaikkien lakien ja määräysten noudattaminen, ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittaminen, turvallisen, terveellisen ja reilun työympäristön turvaaminen, tietosuojasta huolehtiminen, osallistuminen vastuullisena toimijana paikallisten yhteisöjen toimintaan ja eturistiriitojen ehkäiseminen.

 

Toimittajan eettiset periaatteet

Kuvaa selkeät vaatimukset, jotka yhtiö asettaa toimittajilleen toiminnan laillisuuden, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, lapsityövoiman käytön estämisen, työterveyden ja -turvallisuuden, vastuullisen liiketoiminnan, ympäristövaikutusten ja läpinäkyvyyden suhteen.

 

Työterveys- ja työturvallisuuskäytäntö

Kuvaa Ahlstrom-Munksjön toimia nollatason saavuttamiseksi työtapaturmien osalta keskittymällä ennalta ehkäiseviin toimiin, turvallisuuskäyttäytymistä koskevaan vuorovaikutukseen, turvallisuustarkastuksiin, turvallisuuden valvontaan ja räätälöityyn turvallisuuskoulutukseen turvallisen työympäristön varmistamiseksi.

 

Työvoimakäytäntö 

Kuvaa Ahlstrom-Munksjön sitoutumista ensisijaisen työnantajan aseman säilyttämiseen työnantajana, joka arvostaa monimuotoisuutta ja jatkuvaa oppimista, kannustaa työntekijöitä ja tukee heidän henkilökohtaista kehitystään ja uramahdollisuuksiaan.

 

Lahjonnan vastainen käytäntö (LINKKI): Kuvaa Ahlstrom-Munksjön nollatoleranssia lahjonnan ja korruption muiden muotojen suhteen.

 

Verokäytäntö

Kuvaa yhtiössä sovellettuja eettisiä verokäytäntöjä, mukaan lukien verojen ilmoittaminen ja maksaminen oikeaan aikaan paikallisten määräysten mukaisesti yhtiön toimintamaissa. Käytännössä kielletään aggressiivinen verosuunnittelu ja keinotekoiset järjestelyt tai transaktiot, joiden tarkoituksena on pelkästään kiertää veroja.

YK:n Global Compact -aloite

Kuvaa Ahlstrom-Munksjön sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, työelämän vastuullisiin käytäntöihin, ympäristö- ja laatutyöhön sekä korruption torjumiseen. 

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu