Pitkän aikavälin menestys ja innovointi

Ahlstrom-Munksjön kyky luoda pitkällä aikavälillä arvoa kaikille sidosryhmille perustuu talouden kestävään kehitykseen kolmella osa-alueella.

Harjoitamme liiketoimintaa vahvalta eettiseltä perustalta ja pyrimme varmistamaan toiminnan jatkuvan kannattavuuden luomalla innovaatioalustan uusille kestäville kuituratkaisuille. Menestyksemme avaa ajan mittaan yhä suurempia mahdollisuuksia tiimimme jäsenille, paikallisille yhteisöille, ympäristöinvestoinneille ja parannuksille sekä tuotekehitykselle, joka voi tukea asiakkaitamme heidän yhteiskuntavastuutyössään.

Success and innovation

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu