Yhteisön osallistaminen

Ahlstrom-Munksjölle yhteisön osallistaminen tarkoittaa myönteistä vaikutusta yhteisössä, joka toteutetaan tukemalla paikallisia ja yleisiä aloitteita, jotka vastaavat yhtiön arvoja.

Luomalla pitkän aikavälin suhteet paikallisiin yhteisöihin tuotantopaikkakunnillamme voimme varmistaa sen, että olemme hyviä naapureita, ja mahdollistamme tuottavan yhteistyön. 

Tuotantolaitoksillamme on järjestetty monipuolista toimintaa, joihin paikalliset yhteisöt ovat osallistuneet. Esimerkkejä ovat avoimien ovien päivät, tehdaskierrokset, koulutus- ja urakehitysmahdollisuuksien tarjoaminen nuorille, lahjoitukset hyväntekeväisyyteen, yhteisön elämänlaatua parantavien toimintojen tukeminen ja nopea vastaaminen tehtaan tuotantotoimintaa koskeviin valituksiin. 

Johtoryhmä laatii Ahlstrom-Munksjön tehtailla joka vuosi suunnitelman paikallisen yhteisön saamisesta mukaan toimintaan, jotta yhteisön osallistamiselle asetetut tavoitteet saavutetaan. Lue lisää yhtiössä tehdystä työstä vuosikertomuksesta ja vastuullisuusraportista.

 Community Engagement

Yhteisön osallistamistavoitteet
  • Kaikilla tuotantolaitoksilla on laadittu vuosittain päivitettävä suunnitelma yhteisön osallistamisesta vuoden 2018 loppuun mennessä ja mietitty, miten tehdas voi parantaa yhtiön imagoa, houkuttaa työntekijöitä ja edistää terveellisempiä elintapoja
Jaa tämä sivuJaa tämä sivu