Ihmisoikeudet

Me Ahlstrom-Munksjöllä olemme sitoutuneet vahvasti kunnioittamaan ihmisoikeuksia toiminnassamme, ja odotamme samaa toimittajiltamme.

Yhtiön eettiset periaatteet ja toimittajien eettiset periaatteet kuvaavat yhtiömme sitoutumista työntekijöiden reiluun ja tasavertaiseen kohteluun palkkauksessa ja työssä, yhdistymisvapauden ja oikeuden työehtosopimuksiin kunnioitusta sekä sitoutumista siihen, että estämme lapsityövoiman käyttöä, häirintää, hyväksikäyttöä ja pakkotyön käyttöä.

Jotta saavuttaisimme tavoitteemme ihmisoikeuksien suhteen, jaamme tietoa uusista eettisistä periaatteista ja järjestämme niistä koulutuksia eri puolilla yhtiötä. Lisäksi varmistamme, että kaikki kemikaali- ja kuitutoimittajat ovat allekirjoittaneet Ahlstrom-Munksjön laatimat toimittajan eettiset periaatteet ja että heistä on tehty riskiarvio. Lue lisää yhtiössä tehdystä työstä vuosikertomuksesta ja vastuullisuusraportista.

Human Rights

Ihmisoikeustavoitteet
  • Kaikki työntekijät ovat perehtyneet eettisiin periaatteisiin vuoden 2018 loppuun mennessä

  • Eettisten periaatteiden koulutusohjelma luodaan vuoden 2018 loppuun mennessä, ja tarkoituksena on järjestää säännöllisesti kaikille työntekijöille koulutusta

  • Kaikki kemikaali- ja kuitutoimittajat ovat allekirjoittaneet toimittajan eettiset periaatteet tai heidät on arvioitu vaatimustenmukaisiksi vuoden 2018 loppuun mennessä

  • Kaikkien kemikaali- ja kuitutoimittajien riskit on arvioitu toimittajan eettisten periaatteiden perusteella vuoden 2018 loppuun mennessä

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu