Reportointi ja sertifionti

Yhtiön vuosikertomus ja vastuullisuusraportti antavat kokonaiskuvan yhtiön vastuullisuustyön edistymisestä ihmisten ja yhteisöjen, ympäristöosaamisen ja pitkän aikavälin menestyksen ja innovointien osa-alueilla. Lue lisää yhtiön yhteiskuntavastuutyöstä ja suorituskyvystä priorisoiduilla osa-alueilla allaolevista linkeistä.

  • Vuoden 2017 vuosikertomus ja vastuullisuusraportti

Noudatamme raportoinnissa GRI (Global Reporting Initiative) -ohjeistoa, joka päivitettiin vuonna 2016, varmistaaksemme tietojen oikea-aikaisen ja läpinäkyvän jakamisen kaikille yhtiön sidosryhmille. Lisätietoja siitä, missä kohtaa vuosikertomusta GRI-ohjeistuksen mukaiset tiedot on esitetty, saat napsauttamalla alla olevaa linkkiä.

  • Vuoden 2017 GRI-hakemisto 

Reports

Sertifikaatit

Useissa Ahlstrom-Munksjön tuotantolaitoksissa noudatetaan kansainvälisesti hyväksyttyjä kolmannen osapuolen valvomia standardeja, jotka tukevat yhteiskuntavastuutyötämme.

Sertifiointikohteita ovat laadunhallinta, ympäristöasioiden hallinta, työterveys ja -turvallisuus, energianhallintajärjestelmät ja vastuulliset metsänhoitokäytännöt toimitusketjussa sekä lääketieteellisiä laitteita ja elintarvikkeita koskevat standardit. Lue lisää siitä, miksi sovellamme näitä sertifiointijärjestelmiä, yhtiön vuosikertomuksesta ja vastuullisuusraportista. Lisätietoja sertifikaateista on sanastossa

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu