Missio, visio ja arvot

Me Ahlstrom-Munksjöllä kehitämme jatkuvasti kuitupohjaisia tuotteita ja niiden käyttömahdollisuuksia.

Kehitämme tuotteita yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on liiketoiminnan tehostuminen ja ympäristöystävällisyys.

Haastamalla kuitujen käyttömahdollisuudet erilaisissa tuotteissa pyrimme maailmanlaajuisesti parantamaan loppukäyttäjien käyttökokemusta.

Me tuomme ihmisten arkeen kestävän kehityksenmukaisia ratkaisuja – joka päivä ja kaikkialla.

Visio

Haluamme olla edelläkävijä ympäristöystävällisissä ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa tuotteissa ja tavoittella maailmanlaajuista menestystä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Missio

Laajentaa kuitupohjaisten kestävän kehityksen mukaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä tulevaisuudessa.

Iskulause: Imagine fiber

Olemme nähneet vasta pienen osan kuitupohjaisten materiaalien ja ratkaisujen käyttömahdollisuuksista. Tiettyjen tuotealueiden innovatiivisena markkinajohtajana meillä on tietynlainen velvollisuus haastaa meidän ja asiakkaidemme ajattelua. Iskulauseemme kertoo kuitujen mahdollisuuksist, korostaa kuituja yhtiötä yhdistävänä tekijänä ja kertoo sitä mitä me tuotamme.

Me näemme kuiduissa uuden alun. Kuitujen roolin merkitys vaihtelee liiketoiminnasta ja käyttötarkoituksesta toiseen, mutta meidän iskulauseemme nivoutuu vahvasti meidän uskoon kestävän kehityksen mukaisesta tulevaisuudesta. Imagine fiber.

Arvomme 

Sitoudumme ja uskallamme priorisoida.

Luomme pitkäaikaisia suhteita sekä yrityksessämme että yrityksemme ulkopuolella, perustuen selkeisiin strategisiin valintoihin, luottamukseen, kunnioitukseen ja sitoutumiseen.

Toimimme yhdessä ja jaamme vastuuta, tuemme toisiamme.

Keskitymme yhteistyöhön ja yhteisiin tavoitteisiin ja saamme tuloksia
käytännön työn, turvallisuusajattelun ja läpinäkyvien toimintatapojen kautta.

Olemme ylpeitä saavutuksistamme ja haluamme kehittyä sekä olla innovatiivisia.

Iloitsemme saavutuksistamme ja olemme innovatiivisia ja valmiita muuttumaan,
jotta voimme tehdä kestäviä ratkaisuja ja luoda enemmän lisäarvoa asiakkaillemme, omistajillemme ja henkilöstöllemme.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu