Missio, visio ja arvot

Me Ahlstrom-Munksjöllä kehitämme jatkuvasti kuitupohjaisia tuotteita ja niiden käyttömahdollisuuksia.

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme. Keskeistä kehitystyössä on tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on liiketoiminnan tehostaminen ja koko tuotantoketjun ympäristöystävällisyys.

Haastamalla kuitujen käyttömahdollisuudet erilaisissa tuotteissa pyrimme maailmanlaajuisesti parantamaan loppukäyttäjien käyttökokemusta, parantamaan tuotteiden kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä.

Me tuomme ihmisten arkeen kestävän kehityksenmukaisia ratkaisuja. Meidän tuotteita löytyy lähes kaikkialta, vaikka et sitä huomaisikaan.

Visio

Haluamme olla edelläkävijä ympäristöystävällisissä ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa tuotteissa ja tavoittella maailmanlaajuista menestystä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Missio

Laajentaa kuitupohjaisten kestävän kehityksen mukaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä tulevaisuudessa.

Iskulause: Imagine fiber

Olemme nähneet vasta pienen osan kuitupohjaisten materiaalien ja ratkaisujen käyttömahdollisuuksista. Tiettyjen tuotealueiden innovatiivisena markkinajohtajana meillä on velvollisuus haastaa meidän ja asiakkaidemme ajattelua. Iskulauseemme kertoo kuitujen mahdollisuuksista, korostaa kuituja yhtiötä yhdistävänä tekijänä ja kertoo siitä mitä me tuotamme.

Me näemme kuiduissa uuden alun. Kuitujen roolin merkitys vaihtelee liiketoiminnasta ja käyttötarkoituksesta toiseen, mutta meidän iskulauseemme nivoutuu vahvasti meidän uskoon kestävän kehityksen mukaisesta tulevaisuudesta. Imagine fiber.

Arvomme 

Sitoudumme ja uskallamme priorisoida.

Luomme pitkäaikaisia suhteita sekä yrityksessämme että yrityksemme ulkopuolella, perustuen selkeisiin strategisiin valintoihin, luottamukseen, kunnioitukseen ja sitoutumiseen.

Toimimme yhdessä ja jaamme vastuuta, tuemme toisiamme.

Keskitymme yhteistyöhön ja yhteisiin tavoitteisiin ja saamme tuloksia käytännön työn, turvallisuusajattelun ja läpinäkyvien toimintatapojen kautta.

Olemme ylpeitä saavutuksistamme ja haluamme kehittyä sekä olla innovatiivisia.

Iloitsemme saavutuksistamme, olemme innovatiivisia ja valmiita muuttumaan, jotta voimme tehdä kestäviä ratkaisuja ja luoda enemmän lisäarvoa asiakkaillemme, omistajillemme ja henkilöstöllemme.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu