Filtration and Performance

Filtration and Performance -liiketoiminta-alue kehittää ja valmistaa suodatinmateriaaleja moottoriöljyille, polttoaineille ja ilmalle sekä teollisuuden suodattimiin. Lisäksi se valmistaa lattiamateriaaleissa ja tuuliturbiinien lavoissa käytettävää lasikuitua ja erikoiskuitukankaita auto-, rakennus-, tekstiili- ja hygieniateollisuuden käyttökohteisiin sekä tapettimateriaaleja.

Suodatinmateriaalit

Ahlstrom-Munksjö kehittää ja valmistaa energiatehokkaita suodatinmateriaaleja luonnonkuiduista tai synteettisistä kuiduista tai niiden yhdistelmästä. Tietoisuus ilman saastumisesta kasvaa nopeasti ja luo kysyntää ratkaisuille etenkin Kiinan ja Brasilian kaltaisilla markkinoilla. Suodatinmateriaaleissa suurin asiakastoimiala on autoteollisuus, jossa vahvaa kysyntää edisti uusien autojen myynnin ja maailmanlaajuisen autokannan kasvu.

Kuljetusalan osuus suodatinmateriaalien myynnistä on noin 80 prosenttia. Siitä teollisuuden, kaivosalan ja maatalouden raskaiden koneiden ja ajoneuvojen osuus on 60 prosenttia, henkilöautojen osuus 30 prosenttia ja teollisuuden 10 prosenttia. Ahlstrom-Munksjön myynti tulee pääasiassa jälkimarkkinoilta. Suodatinmateriaalien kokonaismarkkina kasvaa 2–3 prosenttia vuodessa, ja Ahlstrom-Munksjön kasvu oli selvästi markkinoita nopeampaa vuonna 2017.

Vaikka sähköautot ovat alkaneet yleistyä, muutos vie huomattavan kauan, ja myös uudenlaisissa ajoneuvoissa tarvitaan merkittävästi suodatinmateriaaleja etenkin sisäilman puhdistamiseen. Alle 10 prosenttia myynnistä tulee uusista henkilöautoista.

Myös entistä tiukemmat päästörajoituksen tukevat uusien suodatinmateriaalien markkinoita, etenkin kun poltto- ja sähkö- moottorilla varustettujen hybridiautojen odotetaan nousevan suosituimmaksi ajoneuvotyypiksi seuraavan kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden ajaksi.

Lisäksi sähköinen liikkuvuus ja sähköautot tuovat Ahlstrom-Munksjölle kiinnostavia mahdollisuuksia laajentua uusille toimialoille. Uusia suodattimia kehitetään esimerkiksi sähköautojen akkujen ja hydrauliikkajärjestelmien jäähdytykseen. Ahlstrom-Munksjö vastasi moottoreiden ja teollisuuden suodatinmateriaalien vahvaan kysyntään investoimalla Torinon tehtaansa lisäkapasiteettiin, joka otettiin käyttöön vuoden 2018 alussa. Uusi kapasiteetti ja aiempi investointi Madisonvillen tehtaaseen Kentuckyn osavaltiossa Yhdysvalloissa antavat Ahlstrom-Munksjölle mahdollisuuden vastata kuljetusalan tehokkaiden suodatinmateriaalien kasvavaan kysyntään ja laajentaa toimintaansa uusiin teollisuuden suodatinsovelluksiin.

Erikoiskuitukankaat

Erikoiskuitukankaat valmistetaan kemiallisesti sidotuista, satunnaisesti hajotetuista kuiduista. Niitä käyttävät kankaissaan pyykkihuoltopalvelujen tarjoajat, autoteollisuuden ja rakennusteollisuuden materiaalitoimittajat, tapettien painajat ja huuhdottavien saniteettipyyhkeiden valmistajat. Kysyntä oli vuonna 2017 vakaata useimmissa näistä segmenteistä, ja noin 35 prosenttia myynnistä tuli pyyhkeistä, joita myydään muutamalle valikoidulle ostajalle.

Kuivarakentamisen tekniikoihin siirtyminen luo kysyntää uudenlaisille kipsilevyille, ja entistä tiukemmat säännökset ja merkintäjärjestelmät luovat kysyntää huuhdottaville tuotteille tarvikesegmentissä, jossa Ahlstrom-Munksjöllä on erittäin kilpailukykyinen tuotevalikoima.

Tapettituotteissa

Ahlstrom-Munksjö jatkaa siirtymistä suuremman lisäarvon tuotteisiin, kun digipainettujen tapettien segmentti kasvaa vakaasti. Helposti kiinnitettävien ja irrotettavien tapettien kaltaisten tuotteiden suosio kasvaa markkinoilla, joissa vuokralla asuminen on yleistä, esimerkiksi Pohjois-Amerikassa. Esimerkiksi ”Spray-Up” on tällainen tuote. Lasikuitumateriaalit Ahlstrom-Munksjön lasikuitumateriaalit on tarkoitettu lattiapinnoitteiden ja tuuliturbiinien valmistajille. Ylellisten lattiapinnoitteiden kysynnän kasvu, laminaattilattioita suosiva teknologian muutos ja lasikuituun siirtyminen luovat kysyntää Ahlstrom-Munksjön tuotteille etenkin Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä, joissa markkina-asemamme ovat vahvistuneet huomattavasti.

Tuuliturbiinimarkkina oli heikkeni hieman vuonna 2017, kun tukien leikkaukset vähensivät kysyntää loppuvuodesta.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu