Strategia

Strategia

Puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävä korkealaatuinen tuotevalikoima

Neljän viime vuoden aikana Ahlstrom on yrityksenä käynyt läpi mittavan muutoksen ja terävöittänyt liiketoimintaportfoliotaan tullakseen globaaliksi korkealaatuisia materiaaleja valmistavaksi yritykseksi. Home and Personal -liiketoiminnan myyminen sekä erikoispapereita valmistavan Label and Processing -liiketoiminnan jakautuminen olivat tärkeimpiä saavutuksia vuoden 2009 strategian toteuttamisessa.

Megatrendit tukevat kasvuamme

Ahlstrom on nyt määrittänyt strategisen kasvuohjelmansa vuoteen 2020 saakka. Nykyiseen ja tulevaan tuotevalikoimaan vaikuttavat maailmanlaajuiset megatrendit, kuten raaka-aineiden ja resurssien niukkuus, ympäristötietoisuus, väestölliset muutokset ja kaupungistuminen, sekä ihmisten vanheneminen ja terveydenhuolto.

Strategiset vahvuudet

Yhtiön tavoitteena on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän korkealaatuisen tuotevalikoiman avulla. Ahlstromin strategia perustuu kolmeen vahvuusalueeseen: ympäristöystävälliseen teknologiaan ja tuotanto-osaamiseen, kykyyn luoda ainutlaatuisia tuotteita yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa sekä maailmanlaajuiseen toimintaan. 

Tuotteita, joilla on tarkoitus

Yhtiö palvelee seuraavia valitsemiaan markkinasegmenttejä:

  • Elintarvikkeet, juomat & kodinhoito
  • Terveydenhuolto & bioteknologia
  • Kuljetus
  • Energia & ympäristö
  • Rakentaminen & sisustaminen

Nykyinen liiketoiminta ja valitut markkinasegmentit tarjoavat hyvät mahdollisuudet globaalille kasvulle. Lisäksi yhtiö on tunnistanut uusia merkittäviä kasvumahdollisuuksia puhtaan veden ja ilman tuottamisessa, terveydenhuollon diagnostiikassa sekä rakennus- ja kuljetusteollisuuden komposiittimateriaaleissa.

Strateginen tahtotilamme

Kasvamme ja luomme 
arvoa sidosryhmillemme 
tarjoamalla kestävän
kehityksen mukaisia
kilpailukykyisiä 
kuitupohjaisia materiaaleja.