Strategia

Strategiamme neljä kulmakiveä ovat kannattava kasvu, asiakasarvo, tehokkuus yhdistettynä ketteryyteen sekä paikallinen vastuu.

Tavoitteenamme on kannattava kasvu kuitupohjaisten ratkaisujen markkinoilla, joilla on positiiviset kasvunäkymät ja joiden kehitystä tukevat kestävän kehityksen mukaiset markkina-ajurit. Missionamme on tarjota kestävän kehityksen mukaisia ja innovatiivisia kuitupohjaisia ratkaisuja. Strategiamme neljä kulmakiveä ovat kannattava kasvu, asiakasarvo, tehokkuus yhdistettynä ketteryyteen sekä paikallinen vastuu. Niiden avulla voimme toteuttaa visiomme maailmanlaajuisesta johtajuudesta valituilla kasvusegmenteillä sekä saavuttaa taloudelliset tavoitteemme.

Strategian kulmakivet

  • Paikallista vastuuta ja tulosvastuuta edistävä liiketoimintopohjainen toimintamalli tuo joustavuutta ja rakentaa yhteistä kulttuuria
  • Hyödynnämme tehokkaasti yhteistä maailmanlaajuista asemaamme sekä joustavaa ja ketterää toimintamallia
  • Tuotamme asiakkaille arvoa ylivertaisella laadulla, edistyksellisellä teknologialla, syvällisellä asiantuntemuksella ja räätälöidyillä palveluilla
  • Kasvammme valikoiduilla erikoismarkkinoilla kuitupohjaisten ratkaisujen segmentissä

Strateginen muutos jatkuu

Saavutimme vuonna 2019 Expera Specialty Solutions -yritysoston ja Caieirasin erikoispaperitehtaan hankinnan suunnitellut synergiaedut. Yritysostot saatiin päätökseen lokakuussa 2018. Ylitimme kustannussynergioille asettamamme tavoitteet ja hyödymme liiketoiminnan synergioista vuonna 2020. Päätimme ottaa käyttöön uuden liiketoiminta- ja organisaatiorakenteen, joka on luonnollinen askel Experan integroinnin alkuvaiheen jälkeen. Uusi organisaatiorakenne astui voimaan 1.1.2020. 

Kehitimme aktiivisesti liiketoimintaportfoliotamme ja aloitimme prosessin, jossa Decor-liiketoiminnastamme voi muodostua itsenäinen toimija. Ensimmäisenä askeleena allekirjoitimmme ei-sitovan aiesopimuksen kiinalaisen koristepaperivalmistajan ostosta. Kauppaan kuuluu huipputekninen koristepaperitehdas. Lisäksi teimme yritysoston vahvistaaksemme erittäin kannattavaa Liquid Technologies -liiketoimintaamme ja ilmoitimme kahdesta yritysmyynnistä.

Päivitetty: maaliskuu 2020

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu