Strategia

Strategiamme neljä kulmakiveä ovat kannattava kasvu, asiakasarvo, tehokkuus yhdistettynä ketteryyteen sekä paikallinen vastuu.

Tavoitteenamme on kannattava kasvu kuitupohjaisten ratkaisujen markkinoilla, joilla on positiiviset kasvunäkymät ja joiden kehitystä tukevat kestävän kehityksen mukaiset markkina-ajurit. Missionamme on tarjota kestävän kehityksen mukaisia ja innovatiivisia kuitupohjaisia ratkaisuja. Strategiamme neljä kulmakiveä ovat kannattava kasvu, asiakasarvo, tehokkuus yhdistettynä ketteryyteen sekä paikallinen vastuu. Niiden avulla voimme toteuttaa visiomme maailmanlaajuisesta johtajuudesta valituilla kasvusegmenteillä sekä saavuttaa taloudelliset tavoitteemme.

 

PAIKALLINEN VASTUU

Liiketoimintayksiköihin perustuva toimintamalli, joka edistää paikallista vastuuta, tuo joustavuutta ja rakentuu yhteiselle kulttuurille.

TEHOKKUUS JA KETTERYYS

Joustavan ja ketterän toimintapohjan tehokas hyödyntäminenehokkuutta joustavasta ja ketterästä toiminnasta.

ASIAKASARVO

Luomme selkeää arvoa asiakkaille korkealaatuisella tuotevalikoimalla, jota tukevat edistynyt teknologia, syvällinen osaaminen ja räätälöidyt palvelut.

KANNATTAVA KASVU

Kyky kasvaa valikoiduilla kuitupohjaisten ratkaisujen segmentin osamarkkinoilla, joilla on hyvät kasvunäkymät.

TRANSFORMAATIO

Ahlstromin ja Munksjön yhdistymisen myötä syntyi vuonna 2017 yksi maailman johtavista toimijoista kuitupohjaisissa materiaaleissa. Skaalaedut arvoketjussa mahdollistavat maailmanlaajuisen toiminnan ja antavat valmiudet vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin. Vahvempi taloudellinen asema mahdollistaa suuremmat strategiset yritysostot ja orgaaniset investoinnit, joilla yhtiö on luonut pohjan kasvulle, tehostanut toimintaansa ja varmistanut asiakasarvon tuottamisen myös tulevaisuudessa.

Muutos etenee

Experan ja Caieirasin hankinta lokakuussa 2018 oli merkittävä askel maailmanlaajuisen toimintakokonaisuuden vahvistamisessa. Expera-yritysosto laajentaa merkittävästi yhtiön toimintaa Pohjois-Amerikassa ja vahvistaa sen edistyksellisten asiakaslähtöisten kuitupohjaisten materiaalien
tarjontaa. Lisäksi yritysosto vahvistaa tutkimuksen, kehityksen ja tuotekehityksen osaamista ja luo mahdollisuuksia ristiinmyyntiin ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen. Caieiras-yritysosto vahvistaa Ahlstrom-Munksjön tarjontaa ja tuotantopohjaa Etelä-Amerikassa ja luo mahdollisuuksia paikalliseen kasvuun ja tuotannon optimointiin pitkällä aikavälillä.

Päivitetty: maaliskuu 2019

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu