Toimitusjohtajan katsaus ja näkymät vuodelle 2020

Olen tyytyväinen kolmannen neljänneksen tulokseemme ja etenkin ketterään tapaamme reagoida asiakkaiden aktiivisuuden elpymiseen. Vertailukelpoinen käyttökatteemme kasvoi 79 miljoonaan euroon, ja käyttökateprosentti nousi 12,1 %:iin edellisestä neljänneksestä asiakastoimitusten kasvun myötä. Tämä oli hyvä saavutus, kun otetaan huomioon suunnitellut huoltoseisokit. Ilman niiden ajoituksen vaikutusta tuloksemme olisi ollut viime vuoden tasolla. Kannattavuuttamme tuki muuttuvien kustannusten lasku, joka oli seurausta sekä raaka-aineiden hintojen laskusta että kustannussäästötoimista. Rahavirtamme oli vahva, kun käyttöpääoma pieneni kausiluonteisesti. Tämä vahvisti taloudellista asemaamme.

Asiakasaktiivisuus elpyi kolmannen neljänneksen aikana, kun rajoituksia alettiin purkaa ja maat ja markkinat avautuivat uudelleen. Tämä näkyi etenkin kuljetukseen, talonrakennukseen ja kalustukseen liittyvissä sovelluksissa, jotka ovat meille tärkeitä loppukäytön segmenttejä. Kysyntä jatkui hyvällä tasolla terveydenhuoltoon ja bioteknologiaan liittyvissä tuotteissa ja pysyi vakaana kulutustavaroihin liittyvillä alueilla. Neljänneksen lopulla oli myös merkkejä teollisuuteen liittyvien tuotteiden kysynnän kasvusta. Yleisesti myyntimäärämme kasvoivat huomattavasti toiseen neljännekseen verrattuna ja olivat lähellä edellisvuoden tasoa.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS PARANI

Olen erityisen tyytyväinen Opticom International Researchin toteuttaman kattavan asiakaskyselymme positiivisiin tuloksiin. Ne osoittavat, että olemme vahvistaneet edelleen asemaamme johtavana kuitupohjaisten materiaalien valmistajana. Tulokset olivat erityisen hyviä etenkin henkilökohtaisessa yhteydenpidossa ja teknisissä palveluissa sekä innovoinnissa ja kestävässä kehityksessä. Nämä ovat olennaisia asioita, kun halutaan lujittaa asiakassuhteita ja ratkaista yhteiskunnan haasteita. Lisäksi saimme maailmanluokan Net Promoter Score -luokituksen teollisuusalan yhtiönä, joka tekee yritysten välistä liiketoimintaa.

KETTERÄ ORGANISAATIO

Päämarkkina-alueidemme elpyminen näyttää jatkuvan. Epävarmuutta on kuitenkin jonkin verran, kun otetaan huomioon, että viimeaikainen koronatapausten määrän kasvu voi pakottaa hallitukset eri puolilla maailmaa määräämään alueellisia tai kansallisia rajoituksia. Kaiken kaikkiaan olen kovin ylpeä siitä, miten hyvin organisaatiomme on suoriutunut näissä erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa ja vastannut nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Tämä tuo todella hyvin esiin yrityksemme vahvuudet.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Asiakkaiden aktiivisuuden asteittainen kasvu näkyi laajana elpymisenä yhtiön liiketoiminnoissa vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Kysynnän Ahlstrom-Munksjön tuotteille odotetaan pysyvän melko hyvänä vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä, mutta vaihtelevan jonkin verran tuotteiden loppukäytöstä riippuen.

Ahlstrom-Munksjön vertailukelpoisen käyttökatteen vuonna 2020 odotetaan olevan 315–335 miljoonaa euroa (313 milj. euroa vuonna 2019). Pandemian viimeaikainen kehitys on lisännyt epävarmuutta entisestään. 

Päivitetty 28.10.2020

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu