Toimitusjohtajan katsaus ja näkymät vuodelle 2019

Kannattavuutemme pysyi vakaana ja rahavirta oli vahva kolmannella neljänneksellä epävarmasta markkinaympäristöstä ja melko heikosta kysynnästä huolimatta. Tuotteidemme bruttokatteet paranivat edelleen ja nousivat ennätykselliselle tasolle. Alhaisella tasolla pysyneet myyntimäärät kuitenkin kumosivat suurimman osan tästä positiivisesta vaikutuksesta. Myyntimäärät pienenivät 4 prosenttia edellisvuodesta, kun ei oteta huomioon paperikoneen sulkemista Ranskan Stenayssa. Tämän seurauksena vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 84 miljoonaa euroa, eli se pysyi edellisen vuosineljänneksen tasolla. Kun ei oteta huomioon varastojen pienentymisestä johtuvaa negatiivista noin 6 miljoonan euron vaikutusta käyttökatteeseen, tulos oli edellisvuoden tasolla.

Käyttöpääoman aktiivisen hallinnan ansiosta rahavirtamme kasvoi 125 miljoonaan euroon, minkä johdosta pystyimme pienentämään nettovelkaamme. Voimme olla erityisen tyytyväisiä vahvaan rahavirtaan.

Kustannussäästöohjelma tukee kannattavuutta

Vallitseva markkinaympäristö ei juurikaan lupaa helpotusta kannattavuuspaineisiin. Siksi jatkamme kilpailukyvyn parannustoimien toteuttamista. Tavoitteenamme ovat vähintään 50 miljoonan euron säästöt vuodelle 2020 verrattuna vuoteen 2019. Lisäksi viimeaikaisten yritysostojen integrointi etenee hyvin, ja odotamme ylittävämme luvatut synergiaedut vuoden loppuun mennessä.

Merkittäviä askelia strategian etenemisessä

Arvioimme säännöllisesti, mikä on eniten arvoa luova rakenne liiketoiminnoillemme. Tämän tuloksena ilmoitimme syyskuussa, että kartoitamme strategisia vaihtoehtoja Decor-liiketoiminnallemme. Tänään ilmoitimme, että olemme allekirjoittaneet ei-sitovan aiesopimuksen taidepaperiliiketoimintamme myymisestä Ranskan Archesissa.

Vuoden kolmannella neljänneksellä saimme päätökseen kaksi strategista investointia. Soodakattilan uudistuksen ja sellulinjan tuotantokapeikkojen poiston Ruotsin Billingsforsissa, mikä parantaa toimintojen ympäristöystävällisyyttä ja kasvattaa sellun ja sähköteknisen eristepaperin tuotantoa Insulation-liiketoiminnassa. Coated Specialties -liiketoiminnassa laajensimme päällystyskapasiteettia Brasilian Jacareissa. Lisäksi olemme lanseeranneet jatkuvasti asiakkaillemme uusia lisäarvoa tuovia tuotteita. Niitä ovat muun muassa aiempaa laajempi teollisuuden ilmansuodatusmateriaalien valikoima ja innovatiivinen muoviton materiaali teknisesti haastavien taittuvien paperisten juomapillien valmistukseen.

Meillä on käynnissä toimenpiteitä, jotka parantavat kilpailukykyämme ja edistävät kannattavaa kasvua, ja olemme myös ryhtyneet toimiin strategisten mahdollisuuksiemme hyödyntämiseksi. Näistä johtuen suhtaudun tulevaisuuteen luottavaisesti markkinaympäristön heikkenemisestä huolimatta

Näkymät vuodelle 2019

Ahlstrom-Munksjön vertailukelpoinen pro forma -käyttökate saavutti 330 miljoonan euron rajan vuonna 2018. Vuoden 2019 alussa asiakkaat reagoivat talouskasvun hidastumisen merkkeihin. Kysyntä on hidastunut useissa tuotesegmenteissä, ja asiakkaat ovat pienentäneet varastoja. Yleinen markkinaympäristö pysyy epävarmana, ja kysyntä vaihtelee edelleen. Ahlstrom-Munksjö jatkaa työtään tuloksensa ja kilpailukykynsä parantamiseksi. Tuotteiden bruttokatteiden kasvu jatkui tammi–syyskuussa 2019, ja tavoitteena olevien synergiaetujen ja kustannussäästötoimien odotetaan vahvistavan koko vuoden tulosta.

Vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä Aspan, Mosineen ja Thilmanyn sellutehtaiden suunniteltujen huoltoseisokkien odotetaan toteutuvan suunnilleen samanlaajuisina kuin vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä. Niiden negatiivisen kannattavuusvaikutuksen odotetaan olevan noin 6 miljoonaa euroa.

Päivitetty 30.10.2019

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu