Toimitusjohtajan katsaus ja näkymät Q3/2020

Olen tyytyväinen toisen neljänneksen tulokseemme ja etenkin nopeisiin reaktioihimme ja toimenpiteisiimme, joilla lievensimme koronaviruspandemian lyhyen aikavälin vaikutuksia. Kun otetaan huomioon poikkeukselliset olosuhteet, 74 miljoonan euron vertailukelpoinen käyttökate ja 11,9 prosenttiin noussut marginaali ovat hyviä saavutuksia. Olemme pystyneet pitämään tehtaamme toiminnassa, palvelemaan asiakkaitamme ja varmistamaan samalla työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden COVID-19-turvallisuusprotokollamme ansiosta. Lisäksi taloudellinen joustavuutemme on kasvanut, maksuvalmiutemme on hyvä eikä meillä ole merkittävää tarvetta uudelleenrahoitukseen lyhyellä aikavälillä.

VAIHTELEVA VAIKUTUS ASIAKKAIDEN AKTIIVISUUTEEN – TOIMENPITEITÄ VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMISEKSI

Koronaviruspandemian vaikutus asiakkaiden aktiivisuuteen on vaihdellut, koska Ahlstrom-Munksjöllä on laaja kuitupohjaisten ratkaisujen valikoima. Kysyntä pysyi vahvana terveydenhuollon ja bioteknologian loppukäyttöjen segmenteissä ja suhteellisen vakaana kulutustavaroiden segmentissä, jossa tosin oli jonkin verran vaihtelua loppukäytön mukaan. Lasku oli suurin talonrakennuksen, kalusteiden, kuljetuksen ja teollisuuden loppukäytöissä. Kaiken kaikkiaan toimituksemme vähenivät 10 prosenttia poikkeuksellisessa markkinaympäristössä. Toimitusmäärien lasku oli merkittävin liikevaihdon ja vertailukelpoisen käyttökatteen laskuun vaikuttanut tekijä. Teimme kuitenkin kovasti töitä pienentääksemme muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia, mikä lievensi volyymien laskun vaikutusta.

Olen iloinen myös siitä, että pystyimme edistämään liiketoimintaamme pandemian aikana. Suodatinmateriaalien syvällisen asiantuntemuksemme, joustavan organisaatiomme ja yhteisen tuotantojärjestelmämme ansiosta pystyimme laajentamaan kasvosuojaimien kankaiden tuotantoa linjoille, joilla tavallisesti valmistetaan muita kuitupohjaisia materiaaleja. Otimme myös seuraavat askeleemme sähköajoneuvojen akkumarkkinoilla esittelemällä valikoiman kuitupohjaisia sovelluksia energian varastointiin. Uusia lisäarvoratkaisujamme on myös vaihdettava suodatinmateriaali ulkoiluvaatebrändin kasvosuojaimiin. 

Ympäristötyömme, työvoimakäytäntömme, reilun liiketoiminnan periaatteemme ja vastuullinen hankintamme palkittiin neljännellä peräkkäisellä EcoVadis Gold -tunnustuksella. Tämä vahvistaa kestävän kehityksen strategiaamme.

KATSE TULEVAISUUTEEN  

Jatkamme toimia heikon markkinakysynnän vaikutusten lieventämiseksi kolmannella neljänneksellä. Jatkamme myös työtä kilpailukykymme varmistamiseksi pitkällä aikavälillä sekä aiemmin julkistamiemme kustannussäästöohjelmien toteutusta. Olen erittäin ylpeä siitä, miten hyvin organisaatiomme on suoriutunut näissä erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tämä todella korostaa yrityskulttuurimme vahvuuksia: yrittäjähenkistä johtamista, yhteistyötä asiakkaiden kanssa, innovointia ja saumatonta maailmanlaajuista tiimityötä.

NÄKYMÄT VUODEN 2020 KOLMANNELLE NELJÄNNEKSELLE  

Yleinen markkinaympäristö pysyy epävarmana, vaikkakin asiakkaiden aktiivisuuden asteittaisesta normalisoitumisesta on merkkejä tietyissä loppukäyttösegmenteissä. Kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä terveydenhuollon ja bioteknologian loppukäyttöjen segmenteissä. Kulutustavaroihin liittyvien tuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän suhteellisen vakaana, mutta talonrakennuksen ja teollisuuden tuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan heikkona. Kalustuksen ja kuljetukseen liittyvien tuotteiden

Päivitetty 28.7.2020

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu