Toimitusjohtajan katsaus ja näkymät vuodelle 2019

Vuonna 2018 etenimme hyvin kohti strategisia tavoitteitamme. Experan ja Caieirasin yritysostot ovat strategisen muutoksemme merkittäviä askelia kohti maailmanlaajuista johtajuutta valituissa tuotesegmenteissä ja olemme erittäin tyytyväisiä näihin hankintoihin. Kriittisen kokoluokan saavuttaminen arvoketjussa mahdollistaa maailmanlaajuisen toiminnan ja antaa meille valmiudet vastata entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Experan osto kolminkertaisti Ahlstrom-Munksjön liikevaihdon Yhdysvalloissa, ja Caieirasin hankinta vahvisti merkittävästi toimintaamme Etelä-Amerikassa. Pro forma -liikevaihtomme saavutti 3 miljardia euroa, ja vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 330 miljoonaa euroa.

Yritysostot tuovat myös kustannussynergioita juuri oikeaan aikaan nyt kun olemme jo saavuttaneet suurimman osan Ahlstromin ja Munksjön yhdistymisen hyödyistä. Siksi kilpailukykymme vahvistuu entisestään. Lisäksi olemme tunnistaneet merkittäviä liiketoiminnan synergiamahdollisuuksia etenkin ristiinmyynnin, teknologioiden jakamisen ja tuotannon optimoinnin alueilla, mitkä tukevat suorituskykyämme lähivuosina.

Haastava neljännes

Taloudellinen tuloksemme oli viime vuoden neljännellä neljänneksellä epätyydyttävä. Tuotteidemme bruttokatteet kasvoivat viime vuoden jokaisella neljänneksellä, mutta toimitusmäärien lasku heikensi kannattavuutta. Lasku johtui tavallista voimakkaammista kausivaihteluista, erityisesti joulukuussa, sekä suunnitellusta paperikoneen sulkemisesta Stenayn tehtaalla Ranskassa ja Aspan sellutehtaan tuotannon keskeytyksistä. Asiakkaat reagoivat entistä epävarmempiin talouden näkymiin. Joulukuinen sellun hinnan lasku ei tavanomaisen viiveen vuoksi vaikuttanut tulokseemme. Rahavirtaamme vaikuttivat yritysostoon ja integraation liittyvät kustannukset sekä tuloksen heikkeneminen.

Kohdennetut kustannustoimenpiteet etenevät

Jatkamme suunnitelmaa sulkea yksi paperikone Stenayn tehtaalla Ranskassa. Parannamme siten Food Packaging -liiketoiminnan toispuolisesti päällystettyjen paperituotteiden kilpailukykyä ja järkeistämme tuotevalikoimaamme. Olemme pahoillamme päätöksen henkilöstövaikutuksista, mutta meidän on mukauduttava toimintaympäristön muutoksiin ja linjattava toimintamme räätälöityjen ratkaisujen erikoismarkkinoille tähtäävän strategian mukaisesti.

Decor-liiketoiminnassa olemme onnistuneet palauttamaan tuotteiden bruttokatteet aiemmalle tasolle ja jatkamme kokonaisvaltaisen suunnitelman toteuttamista parantaaksemme tehokkuutta ja saavuttaaksemme laatujohtajuuden. Beverage & Casing -liiketoiminnassa uuden tuotantolinjan investointi etenee ja kasvattaa kapasiteettia, parantaa tuotteiden ominaisuuksia ja tehostaa toimintaa. 

Luottavaisesti kohti tulevaisuutta

Saimme vuoden aikana päätökseen investointeja, jotka kasvattavat asiakasarvoa parantamalla tuotteiden laatua ja laajentavat kapasiteettiamme Abrasive-, Filtration- ja Food Packaging -liiketoiminnoissa. Lisäksi päätimme useista uusista investoinneista, jotka parantavat tehokkuutta, ympäristösuorituskykyä ja laatua sekä kasvattavat kapasiteettiamme. Odotamme näiden investointien vaikutusten näkyvän asteittain tulevina vuosina.

Suhtaudun luottavaisesti tuleviin vuosiin huolimatta viime vuoden lopun epätyydyttävästä tuloksesta ja maailmantalouden näkymien epävarmuuksista. Odotamme saavuttavamme yritysostojen ja investointien hyödyt sekä kustannussynergiat ja -säästöt. Vuonna 2019 keskitymme integrointiin ja luvattujen synergioiden toteuttamiseen sekä kassavirran tuottamiseen. Tuotteidemme bruttokatteet ovat vahvistuneet, ja jatkamme toimenpiteitä kilpailukykymme parantamiseksi samalla kun matkaamme kohti kasvua. 

Näkymät vuodelle 2019

Ahlstrom-Munksjön vertailukelpoinen pro forma -käyttökate saavutti 330 miljoonaa euroa vuonna 2018. Vuoden 2019 alussa oli nähtävissä, että asiakkaat reagoivat talouskasvun hidastumisen merkkeihin. Tiettyjen tuotesegmenttien kysynnän hidastumisesta ja asiakkaiden varastojen pienentymisestä huolimatta markkinoiden perusteet ovat edelleen suhteellisen vakaat. Ahlstrom-Munksjö jatkaa työtä suoritus- ja kilpailukykynsä parantamiseksi. Tuotteiden bruttokatteet paranivat vuoden 2018 kuluessa ja tavoiteltujen synergiaetujen ja kustannussäästötoimien odotetaan parantavan tulosta vuonna 2019.

Päivitetty 14.2.2019.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu