Toimitusjohtajan katsaus ja näkymät vuodelle 2019

Myyntimäärämme nousivat neljänneksen jälkipuoliskolla, ja joissakin tuoteryhmissämme oli havaittavissa ensimmäisiä merkkejä tilanteen paranemisesta. Markkinaympäristö on kuitenkin edelleen epävarma ja  kysyntä pysyi heikkona muun muassa toimitusketjussa jatkuneen varastojen purkamisen seurauksena.

Taloudellinen tuloksemme vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä oli epätyydyttävä. Tuotteiden bruttokatteet olivat suuremmat kuin vertailukaudella mutta eivät riittäneet kumoamaan myyntimäärien laskun vaikutusta. Raaka-ainekustanukset olivat vielä merkittävästi korkeammat kuin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Toimitusmäärät kasvoivat kausiluonteisesti edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta jäivät pienemmiksi kuin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Tuotteidemme bruttokatteet paranivat. Se tietää kannattavuuden paranemista, kun myyntimäärät alkavat jälleen kasvaa.

Lähinnä Ahlstromin ja Munksjön yhdistymiseen, Experan ja Caieiraksen yritysostoihin sekä Stenayn paperikoneen sulkemiseen liittyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät heikensivät tulosta edelleen. Ilman uusia päätöksiä nämä erät pienenevät merkittävästi kuluvan vuoden aikana.  

PAREMPAA KILPAILUKYKYÄ

Olemme edistyneet hyvin kilpailukykymme parantamisessa ja tulevaisuuden kannattavan kasvun rakentamisessa. Olemme saaneet Ahlstromin ja Munksjön yhdistymiseen liittyneet synergia- ja kustannussäästötoimet päätökseen. Lisäksi olemme edistyneet hyvin Expera- ja Caieiras-yritysostoihin liittyvien kustannus- ja liiketoimintasynergioiden hyödyntämisessä. Olen iloinen myös siitä, että olemme jälleen lanseeranneet asiakkaillemme useita lisäarvoa tuovia tuotteita, kuten kestävän kehityksen mukaisen vaihtoehtoisen materiaalin juomapillien valmistukseen. Se on erinomainen esimerkki yhä vahvemmasta kyvystämme tarjota asiakkaille innovatiivisia kuitupohjaisia ratkaisuja. Se myös osoittaa, miten voimme hyödyntää yritysostojen tuomia liiketoiminnan synergioita. Yhteinen toiminta-alustamme mahdollistaa tehokkaan ja maailmanlaajuisen toiminnan, valmiuden vastata entistäkin paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja keskittyä vahvasti tuotekehitykseen.

Olemme tänään myös julkistaneet suunnitelman uudesta liiketoimintarakenteesta, jonka avulla edistämme keskeisten liiketoimintojen toimintakykyä, terävöitämme strategisia tavoitteita ja yhtenäistämme kunkin liiketoiminta-alueen erityispiirteitä.. Tämä on on luonnollinen askel Expera Specialty Solutionsin oston toteuttamisen ja integroinnin alkuvaiheen jälkeen ja parantaan kilpailukykyämme ja asiakpalveluamme edelleen. 

Meillä on johtavat markkina-asemat maailmanlaajuisesti sekä monipuolinen ja tasapainoinen tuotevavalikoima. Se tuo meille vakautta ja mahdollisuuksia. Jatkamme myös keskittymistä integraatioon, rahavirtaan ja luvattujen synergioiden toteuttamiseen.

Näkymät vuodelle 2019

Ahlstrom-Munksjön vertailukelpoinen pro forma -käyttökate ylitti 330 miljoonaa euroa vuonna 2018. Vuoden 2019 alussa asiakkaat reagoivat talouskasvun hidastumisen merkkeihin. Markkinoiden perustekijät ovat pysyneet kohtuullisen vakaina, vaikka kysynnän kasvu on hidastunut jonkin verran tietyissä tuotesegmenteissä ja asiakkaat ovat pienentäneet varastojaan. Ahlstrom-Munksjö jatkaa työtä tuloksensa ja kilpailukykynsä parantamiseksi. Tuotteiden bruttokatteiden kasvu jatkui vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä, ja tavoitteena olevien synergiaetujen ja kustannussäästötoimien odotetaan vahvistavan koko vuoden tulosta.

Päivitetty 25.4.2019

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu