Strategia

Strategiamme neljä kulmakiveä ovat kannattava kasvu, asiakasarvo, tehokkuus yhdistettynä ketteryyteen sekä paikallinen vastuu.

Tavoitteenamme on kannattava kasvu kuitupohjaisten ratkaisujen markkinoilla, joilla on positiiviset kasvunäkymät ja joiden kehitystä tukevat kestävän kehityksen mukaiset markkina-ajurit. Missionamme on tarjota kestävän kehityksen mukaisia ja innovatiivisia kuitupohjaisia ratkaisuja. Strategiamme neljä kulmakiveä ovat kannattava kasvu, asiakasarvo, tehokkuus yhdistettynä ketteryyteen sekä paikallinen vastuu. Niiden avulla voimme toteuttaa visiomme maailmanlaajuisesta johtajuudesta valituilla kasvusegmenteillä sekä saavuttaa taloudelliset tavoitteemme.

Strategian kulmakivet

  • Paikallista vastuuta ja tulosvastuuta edistävä liiketoimintopohjainen toimintamalli tuo joustavuutta ja rakentaa yhteistä kulttuuria
  • Hyödynnämme tehokkaasti yhteistä maailmanlaajuista asemaamme sekä joustavaa ja ketterää toimintamallia
  • Tuotamme asiakkaille arvoa ylivertaisella laadulla, edistyksellisellä teknologialla, syvällisellä asiantuntemuksella ja räätälöidyillä palveluilla
  • Kasvammme valikoiduilla erikoismarkkinoilla kuitupohjaisten ratkaisujen segmentissä

Strateginen muutos etenee poikkeuksellisissa olosuhteissa

Aloitimme vuoden 2020 uudella rakenteella ja organisaatiolla. Se oli luonnollinen seuraava vaihe edellisvuosien merkittävien yritysostojen integroinnin viimeistelyssä. Organisaatiorakenne edistää yhtiön keskeisten liiketoimintojen toimintakykyä ja yhtenäistää kunkin liiketoiminta-alueen erityispiirteitä ja tavoitteita. Sen avulla voimme vahvistaa toimintakykyämme tuotekehityksessä ja innovoinnissa, avainasiakkaiden hallinnassa ja palvelussa maailmanlaajuisesti, tuote- ja tuotantoteknologiassa sekä prosessiparannuksissa ja tuotannon optimoinnissa. Uusi rakenne on jo tuonut tuotantoon liittyviä hyötyjä.

Jatkoimme kaupallisen strategiamme toteuttamista ja pystyimme parantamaan vertailukelpoista käyttökateprosenttiamme. Tätä tukivat entistä suotuisammat raaka-aineiden ja energian hinnat sekä omien toimenpiteidemme tuomat kustannussäästöt. Lisäksi onnistuimme kumoamaan osan haasteellisen kysyntäympäristön vaikutuksesta laajentamalla nopeasti kasvosuojamateriaalien valmistusta eri puolilla maailmaa sijaitseville tuotantolinjoille, joilla tavallisesti valmistetaan muita tuotteita. Tämä oli välttämätön lisä tuotantoomme – ilman sitä kapasiteettia olisi jäänyt käyttämättä. Pystyimme pitämään tuotantolaitoksemme toiminnassa koko vuoden joitakin pieniä ja lyhyitä poikkeuksia lukuun ottamatta, koska reagoimme pandemiaan nopeasti varhaisessa vaiheessa.

Käynnistimme vuoden aikana myös strategisen Flexible Asset Model -hankkeen, jolla parannetaan liiketoimintojen välistä yhteistyötä. Aluksi hanke keskittyi optimoinnin mahdollisuuksiin, mutta se on osoittautunut tehokkaaksi myös liiketoimintojen välisessä osaamisen ja teknologioiden jakamisessa. Konsernin koulutus- ja kehitystuen avulla liiketoimintomme ovat kehittäneet tehokkaan prosessin mahdollisten lisäsynergioiden testaamiseen ja toteutukseen uuden arvon luomisessa.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu