Taloustieto

Taloudelliset avainluvut

Milj. euroa ellei muuten mainita
2018
2017
2016
 
Pro forma 2018
Pro forma 2017
Liikevaihto 2 438,0 1 959,9 1 142,9   2 996,9 2 961,5
Vertailukelpoinen käyttökate 277,7 248,2 136,7   329,9 366,3
Vertailukelpoinen käytökateprosentti 11,4 % 12,7 % 12,0 %   11,0 % 12,4 %
Tilikauden voitto 42,9 66,5 43,3   63,2 41,9
Osakekohtainen tulos 0,43 0,78 0,85   0,54 0,36
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 0,91 1,09 n/a   0,83 1,00
Liiketoiminnan rahavirta 91,6 186,5 114,3   n/a n/a
Investoinnit 160,1 84,6 39,2   176,3 124,7
Henkilöstön määrä keskimäärin* 6480 5 109 2 755   8 204 8 196
             
Pääomarakenne
           
             
Nettovelka 971,3 375,3 169,5      
Velkaantumisaste 83,6 % 36,2 % 38,7 %      
Osakekohtainen osinko, euroa 0,52 0,52 0,47**      
Osinkotuotto 4,3 % 2,9 % 3,0 %      

 

* Kokoaikaisiksi muutettuna
** Suhteutettu samaan osakemäärään kuin vuonna 2017

 


Riskienhallinta
 

Lue riskien todennäköisyydestä ja taloudellisista vaikutuksista Vuosikertomuksen 2018 sivuilta 60-65. Lisätietoja riskeistä löytyy myös täältä.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu