Taloustieto

Taloudelliset avainluvut

Milj. euroa ellei muuten mainita
2020
2019
2018
2017
 
Pro forma 2018
Pro forma 2017
Liikevaihto 2 683,3 2 916,3 2 438,0 1 959,9   2 996,9 2 961,5
Vertailukelpoinen käyttökate 334,2 312,9 277,7 248,2   329,9 366,3
Vertailukelpoinen käytökateprosentti 12,5 % 10,7 % 11,4 % 12,7 %   11,0 % 12,4 %
Tilikauden voitto 94,5 32,8 42,9 66,5   63,2 41,9
Osakekohtainen tulos 0,78 0,27 0,43 0,78   0,54 0,36
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos  0,70 0,50 0,91 1,09   0,83 1,00
Liiketoiminnan rahavirta 255,1 286,7 91,6 186,5   n/a n/a
Investoinnit 117,5 161,1 160,1 84,6   176,3 124,7
Henkilöstön määrä keskimäärin 7 814 8 078 6 480 5 109   8 204 8 196
               
Pääomarakenne
             
 
2020
2019
2018
2017
     
Nettovelka 735,8 885,0 971,3 375,3      
Velkaantumisaste 62,1 71,8 83,6 % 38,7 %      
Osakekohtainen osinko, euroa n/a 0,52 0,52 0,52      
Osinkotuotto n/a 3,6 4,3 % 2,9 %      

Riskienhallinta 

Lue riskien todennäköisyydestä ja taloudellisista vaikutuksista Vuosikertomuksen 2020 sivuilta 67-72. Lisätietoja riskeistä löytyy myös täältä.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu