Taloustieto

Taloudelliset avainluvut

Milj. euroa 2017 2016 2015
Liikevaihto 2 232,6 2 147,9 2 124,6
Vertailukelpoinen käyttökate 290,4 268,7 203
     % liikevaihdosta 13,0 12,5 9,6
Tilikauden voitto 88,5 49,5 27,7
Osakekohtainen tulos 0,91 0,51 0,29
Liiketoiminnan nettorahavirta 212,9 232,1 124,7
Investoinnit 89,7 77,7 65,9
Henkilöstön määrä keskimäärin (FTE) 5 903 6 039 6 150

Kaikki luvut ovat pro forma

Pääomarakenne

  2017 1.4.2017*
Nettovelka, milj. euroa 375,3 432,4
Velkaantumisaste, % 36,2 40,7
Operatiivisen pääoman tuotto, % 13,2 n/a

* pro forma

Osinko

  2017 2016 2015
Osakekohtainen osinko, euroa 0,52 0,47 0,3
Osinkotuotto, % 2,9 3,0 3,5

 

Riskienhallinta

Lue riskien todennäköisyydestä ja taloudellisista vaikutuksista Vuosikertomuksen 2017 sivuilta 40-45. Lisätietoja riskeistä löytyy myös täältä.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu