Taloustieto

Taloudelliset avainluvut

Milj. euroa ellei muuten mainita
2019
2018
2017
 
Pro forma 2018
Pro forma 2017
Liikevaihto 2 916,3 2 438,0 1 959,9   2 996,9 2 961,5
Vertailukelpoinen käyttökate 312,9 277,7 248,2   329,9 366,3
Vertailukelpoinen käytökateprosentti 10,7 % 11,4 % 12,7 %   11,0 % 12,4 %
Tilikauden voitto 32,8 42,9 66,5   63,2 41,9
Osakekohtainen tulos 0,27 0,43 0,78   0,54 0,36
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hannikintamenon kohdistamisesta aiheutivia poistoja 0,84 1,18 1,29   1,15 1,32
Liiketoiminnan rahavirta 286,7 91,6 186,5   n/a n/a
Investoinnit 161,1 160,1 84,6   176,3 124,7
Henkilöstön määrä keskimäärin* 8,078 6 480 5 109   8 204 8 196
             
Pääomarakenne
           
 
2019
2018
2017
     
Nettovelka 885,0 971,3 375,3      
Velkaantumisaste 71,8 83,6 % 38,7 %      
Osakekohtainen osinko, euroa 0,52* 0,52 0,52      
Osinkotuotto 3,6 4,3 % 2,9 %      

 

* ehdotus


Riskienhallinta
 

Lue riskien todennäköisyydestä ja taloudellisista vaikutuksista Vuosikertomuksen 2019 sivuilta 66-71. Lisätietoja riskeistä löytyy myös täältä.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu