Yhtiökokous

Yhtiökokous on Ahlstrom-Munksjö Oyj:n ylin päättävä elin. Sen tehtävät ja toimintatavat on määritelty Suomen osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä.  

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.  

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat tietyn asian käsittelemiseksi tai jos laki muutoin niin vaatii. 

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu