Tilintarkastajat

Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikeat, täsmälliset ja riittävät tiedot Ahlstrom-Munksjö konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudelta. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastajan velvollisuutena on tarkastaa konsernin kirjanpidon oikeellisuus kultakin tilikaudelta ja laatia tilintarkastuskertomus yhtiökokousta varten. Lisäksi tilintarkastajan on Suomen lain mukaisesti valvottava yhtiön hallinnon laillisuutta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Ahlstrom-Munksjöllä on oltava yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallinnon hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tarkastusvaliokunta valmistelee Ahlstrom-Munksjön tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen, joka esitetään varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta ja tarkastusvaliokunta arvioi sen vuosittain.

Tilintarkastajan valinta varsinaisessa yhtiökokouksessa >

Päivitetty: huhtikuu 2017

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu