Hallituksen valiokunnat

Hallitus asettaa vuosittain tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan (aiemmin tarkastusvaliokunta) ja henkilöstövaliokunnan, ja se voi varsinaista yhtiökokousta seuraavassa järjestäytymiskokouksessaan asettaa tarvittaessa myös muita pysyviä valiokuntia. Hallitus määrittelee valiokuntien kokoonpanon, tehtävät ja työskentelymenetelmät niille vahvistamissaan työjärjestyksissä. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle.

Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunta

Tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä, jotka kaikki ovat yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä ja joilla on valiokunnan tehtävien edellyttämä pätevyys. Vähintään yhden valiokunnan jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja vähintään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tarkastuksesta. Kaikkien valiokunnan jäsenten on oltava taloudellisiin ja rahoituksellisiin asioihin perehtyneitä.

Työjärjestyksensä mukaan valiokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuksien täyttämisessä ja myös valmistelee tiettyjä laskentatoimeen ja tarkastukseen liittyviä asioita hallituksen käsiteltäväksi. Lisäksi valiokunta antaa suosituksia tilintarkastajien valitsemisesta ja tehtävistä vapauttamisesta sekä tilintarkastajien palkkioista. Valiokunta myös hyväksyy tilintarkastajien ehdotukseen perustuvan tilintarkastussuunnitelman. Valiokunta muun muassa tarkastaa ja valvoo taloudellisen raportoinnin prosessia, sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta sekä tilintarkastusprosessia.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnassa on vähintään kolme (3) jäsentä, jotka kaikki ovat yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä. Yhtiön ylimmän johdon edustajat eivät voi toimia valiokunnan jäseninä.

Työjärjestyksensä mukaan henkilöstövaliokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten nimittämiseen, tehtävästä vapauttamiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa ja niiden valmistelussa.

Pörssitiedotteet liittyen hallituksen valiokuntien jäseniin: 

25.3.2020: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

27.3.2019: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
21.12.2017: Hans Sohlström nimitetty Ahlstrom-Munksjön toimitusjohtajaksi
16.5.2017: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
6.4.2017: Hallituksen pysyvät valiokunnat
6.4.2016: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
15.4.2015: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
2.4.2014: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
25.6.2013: Hallituksen valiokunnat valittu ja nimitystoimikunta nimetty

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu