Käyttöehdot

Ahlstrom-Munksjö www-sivujen käyttöehdot

Oikeudellinen tiedote

Avaamalla Ahlstrom-Munksjön Internet-sivut www.ahlstrom-munksjo.com sitoudutte noudattamaan seuraavia Internet-sivujen käyttöehtoja. Lukekaa huolellisesti läpi käyttöehdot ennen kuin käytätte näitä Internet-sivuja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli ette hyväksy kakkia alla mainittuja käyttöehtoja.

Tekijänoikeudet

Näiden sivujen sisältö on Ahlstrom-Munksjö Oyj:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä ”Ahlstrom-Munksjö”) omaisuutta ja suojattu tekijänoikeuslakien mukaisesti. Kaikki oikeudet pidätetään. ”Ahlstrom-Munksjö”, Ahlstrom-Munksjön logo ja Ahlstrom-Munksjön valmistamien tuotteiden nimet ovat Ahlstrom-Munksjön vakiintuneita tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Näiden sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, muokkaaminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Ahlstrom-Munksjön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Näiden sivujen osittainen tallentaminen tietokoneelle tai tulostaminen käyttäjän omaa henkilökohtaista käyttöä varten on kuitenkin sallittua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Lehdistötiedotteita ja muuta julkista aineistoa saa käyttää, mikäli tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuunvapaus- ja vastuunrajoituslauseke

Ahlstrom-Munksjö Internet-sivut ovat käytettävissä ”sellaisena kuin ne ovat”. Ahlstrom-Munksjö ei vastaa eikä anna takuita sivujen sisältämän informaation täydellisyydestä, virheettömyydestä, täsmällisyydestä, luotettavuudesta, toimivuudesta tai oikeellisuudesta tai muusta sivustoihin liittyvästä seikasta. Ahlstrom-Munksjö käy huolellisesti läpi kaiken Internet-sivuilla julkaisemansa materiaalin, mutta materiaali saattaa sisältää virheitä. Ahlstrom-Munksjö pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia ja päivityksiä ja/tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa ilmoittamatta asiasta etukäteen. Ahlstrom-Munksjö ei takaa sitä, että sen Internet-sivuilla tai niitä välittävällä palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

Ahlstrom-Munksjö ei missään tilanteessa vastaa näiden sivujen käytöstä, käytön yrityksestä tai sen keskeytymisen tai viivytyksestä, toimimattomuudesta, sisällöstä, ongelmasta tai sivuihin liittyvistä virheistä, viruksista tai muista ongelmista johtuvista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytyksestä tai muista vahingoista tai kuluista.

Tietyt oikeusjärjestelmät eivät tunnusta tiettyjä vastuunvapaus- ja vastuunrajoituslausekkeita. Näissä tilanteissa Ahlstrom-Munksjön vastuu on rajattu kussakin tilanteessa soveltuvan lain pakottavien säännösten sallimaan maksimitasoon saakka.

Tiedon ja aineiston toimittaminen

Lähettämällä tietoa tai aineistoa Ahlstrom-Munksjön Internet-sivuille sitoudutte seuraaviin ehtoihin: (i) lähetetty tieto tai aineisto ei ole salassa pidettävää ja Ahlstrom-Munksjöllä on oikeus julkaista se; (ii) vakuutatte, että lähetetty tieto tai aineisto on julkaisukelpoista eikä se sisällä mitään laitonta tai julkaisukelvotonta; (iii) olette ennen tiedon tai aineiston lähettämistä suorittanut tarpeelliset toimenpiteet varmistaaksenne, ettei lähetetty tieto tai aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia komponentteja; (iv) vapautatte Ahlstrom-Munksjön vastuusta kaikkien niiden vaatimusten osalta, joita kolmannet osapuolet mahdollisesti esittävät Ahlstrom-Munksjölle teidän Ahlstrom-Munksjölle lähettämän tiedon tai aineiston johdosta; (v) omistatte lähettämänne tiedon tai aineiston ja/tai omaatte ko. tietoon tai aineistoon muun rajoittamattoman oikeuden lähettää ko. tieto tai aineisto Ahlstrom-Munksjölle ja Ahlstrom-Munksjöllä on oikeus julkaista tieto tai aineisto ja/tai käyttää kyseistä tietoa tai aineistoa omissa tuotteissaan tai prosesseissaan sen aiheuttamatta tai synnyttämättä Ahlstrom-Munksjölle mitään vastuita tai velvollisuuksia korvauksen tai palkkion maksamiseen; ja (vi) sitoudutte olemaan esittämättä Ahlstrom-Munksjölle mitään lähettämäänne tietoon tai aineistoon liittyviä vaateita.

Linkit

Ahlstrom-Munksjö Internet-sivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille ja ylläpitämille sivuille. Ahlstrom-Munksjö ei kontrolloi kolmansien osapuolten Internet-sivujen sisältöä eikä näin ollen vastaa mistään kolmansien osapuolten Internet-sivuilla olevasta aineistosta.

Jaa tämä sivuJaa tämä sivu